Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Beroepsbekwaamheid in de bouw niet meer vereist vanaf 2019. Boost voor het ondernemen of doos van Pandora?

Published on 01/10/2018

Vanaf 1 januari 2019 dient een ondernemer in de bouw zijn beroepsbekwaamheid niet meer aan te tonen. Dit heeft de Vlaamse Regering op 6 juli 2018 beslist onder druk van de Europese Unie, die de bestaande vestigingsregelgeving als strijdig met de vrijheid van ondernemen zag. Een goede beslissing of wordt de deur van de sector opengezet voor charlatans?


Waarom een vestigingswetgeving?

Onder de huidige vestigingswetgeving dient een ondernemer, op twee mogelijke manieren, zijn beroepsbekwaamheid te bewijzen: ofwel via nuttige beroepservaring, ofwel aan de hand van het gepaste getuigschrift of diploma. De huidige vestigingswetgeving diende zo een dubbel doel: enerzijds het verzekeren van kwaliteit in de sector en anderzijds het beschermen van de consument.

De druk van Europa

De Europese Unie heeft geoordeeld dat deze wetgeving strijdig is met de vrijheid van ondernemen. Europa vindt dat elke ondernemer binnen de EU dezelfde activiteit moet kunnen uitvoeren, ook in een andere lidstaat. Eerder werd onder diezelfde druk reeds de reglementering afgeschaft voor andere beroepen, zoals: kappers, garagisten, bakkers, schoonheidsspecialisten.

Niettegenstaande de bouwfederaties hebben aangedrongen op een hervorming in plaats van een afschaffing, heeft de Vlaamse Regering ineens de hele wetgeving afgeschaft.
De Brusselse en Waalse Regering volgen echter (nog) niet, zij behouden hun wetgeving.

Voor wie?

Het betreft de volgende beroepen:

 • installateur-frigorist; 
 • ruwbouwactiviteiten; 
 • stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten; 
 • tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten; 
 • dakwerkers- en waterdichtingsactiviteiten; 
 • plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker; 
 • algemeen schrijnwerk; 
 • eindafwerkingsactiviteiten; 
 • installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair; 
 • elektrotechnische activiteiten 
 • algemene aannemingsactiviteiten.

De balans

Het is alvast positief dat (startende) ondernemers meer kansen krijgen. België mag niet achterop blijven hinken, ten nadele van het ondernemerschap. Bovendien wordt de kwaliteit en veiligheid momenteel via heel wat controlemomenten in het bouwproces gegarandeerd: keuringsattesten, veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever, architecten,...
Uiteraard moet men wel blijven waken over de vereiste kwaliteit. Vanaf 1 september 2018 moet immers ook de basiskennis bedrijfsbeheer niet meer worden aangetoond. Dat Wallonië en Brussel achterblijven, kan dan weer de deur openzetten voor concurrentieverstoring binnen ons eigen land. Dit kan natuurlijk de bedoeling niet zijn.

De uitdaging voor de Vlaamse Regering zal er zeker in bestaan te blijven waken over kwaliteit en veiligheid in de bouwsector en hiertoe de vereiste instrumenten aan te reiken.

Stefaan Desrumaux en Davine Dujardin