Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

EPC voor niet-residentiële eenheden

Published on 23/12/2022

Vlaanderen streeft naar koolstofneutraliteit voor niet niet-residentiële gebouwen en dit tegen uiterlijk 2050. Om die neutraliteit te bereiken werden een aantal verplichtingen ingevoerd die grondige renovaties absoluut noodzakelijk maken. Een van deze verplichtingen is de invoer van een energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden, of kortweg EPC NR.


Bedoeling van dit EPC NR is om de energiezuinigheid weer te geven van een gebouweenheid die hoofzakelijk niet-residentieel gebruikt wordt (bijvoorbeeld: winkel, school, horecazaak, ziekenhuis, kantoor,…) en het toont aan hoeveel inspanningen er nog nodig zijn om te komen tot een koolstofneutrale gebouweenheid.

Wat niet onder niet-residentiële gebouweenheden valt is o.a. wonen, industrieel gebruik (bv. werk- of opslagplaatsen, loodsen,…) en landbouwbedrijven.

Aan dit EPC NR zijn een aantal voorwaarden gekoppeld:

- Het wordt opgesteld per niet-residentiële gebouweenheid.
- Wordt opgemaakt door de eigenaar van de eenheid of de houder van een zakelijk recht en hun
lasthebber, opdrachthouder of gevolmachtigde.
- Wanneer men de niet-residentiële eenheid wenst te verkopen of te verhuren, dan moet men een aantal elementen uit dat EPC NR gaan vermelden in de advertenties hierrond. Deze verplichting geldt niet enkel voor eigenaars, maar ook voor bijvoorbeeld makelaars en notarissen. Onder meer de energiecode en het volledige adres van de niet-residentiële eenheid moeten vermeld worden.
- Het certificaat is 5 jaar geldig.
- Op het certificaat staan enerzijds de energiescore en het energielabel vermeld en anderzijds aanbevelingen over hoe het gebouw energiezuiniger te maken. 

Het EPC NR dient opgemaakt te worden door een energiedeskundige type D. Deze deskundige zal een plaatsbezoek uitvoeren om zijn vaststellingen te kunnen doen. Hij kan ook de nodige stukken opvragen, zoals daar zijn bouwplannen, lastenboeken, facturen, keuringsverslagen,…

Het doel van deze certificaten is in eerste instantie de kandidaatkoper of -huurder in te lichten over de energieprestatie van de eenheid die hij wenst te kopen of huren. Deze verplichting gaat reeds in op 01.01.2023. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat, via een aantal tussenstappen, elke grote niet-residentiële gebouweenheid tegen uiterlijk 2026 over dergelijk certificaat beschikt, ook los van enige verkoop of verhuur.