Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Model van cultuurcontract ('seizoenspacht')

Published on 19/11/2020

Cultuurcontracten zijn aan een aantal strikte voorwaarden. Een korte uitleg en een model van cultuurcontract...


Cultuurcontracten zijn aan een aantal strikte voorwaarden verbonden (op straffe van herkwalificatie naar een pachtovereenkomst). Deze zijn vierledig:

  • maximaal voor één jaar;
  • het moet een overeenkomst zijn tussen twee landbouwexploitanten;
  • het mag slechts gaan om één bepaalde teelt;
  • de exploiterende landbouwer moet voor de ingebruikname de voorbereidende en bemestingswerken uitvoeren.

De vierde voorwaarde vormt evenwel een groot probleem aangezien in Vlaanderen MAP 6 voorziet dat degene die de teelt voorziet, dezelfde persoon moet zijn die bemest, en dit op straffe van nulbemesting.

Dit staat haaks op de vierde voorwaarde uit de Pachwet voor wat cultuurcontracten betreft. Het zou daardoor onmogelijk worden om nog rechtsgeldig een cultuurcontract aan te gaan naar Belgisch recht. Wie de bemestingswerken uitvoert, is namelijk een essentieel element van het cultuurcontract, en kan niet zomaar worden tenietgedaan.

Er kan hierover veel juridische discussie gevoerd worden. Er is en blijft evenwel een belangrijke lacune en tegenstrijdigheid. Een daadkrachtige oplossing is er voorlopig niet.

Wij adviseren om de toepassing van de MAP 6 te clausuleren en goede afspraken te maken over wie de taak van bemesting voor zijn rekening neemt, zodat zich naderhand geen discussies voordoen.

Klik hier voor een model van cultuurcontract.

Stefaan Desrumaux, advocaat