Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Wie niet inhoudt, is gezien

Published on 23/12/2022

Wenst u werken te laten uitvoeren aan uw woning, maar gebruikt u deze woning ook gedeeltelijk beroepsmatig? Laat u werken uitvoeren door uw vennootschap? Dan bent u verplicht om inhoudingen te doen op de facturen van uw aannemer, indien uw aannemer sociale of fiscale schulden heeft. 


De inhoudingsplicht voor sociale en fiscale schulden

Voor ondernemingen en zelfstandigen bestaat er een wettelijke verplichting om 15 % van het te betalen factuurbedrag (exclusief btw) te betalen aan de overheid als hun aannemer of onderaannemer schulden heeft bij de FOD Financiën en/of bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ).

Deze inhoudingsplicht geldt voor werken in de bouwsector, de vleessector en de sector van de bewakings- en toezichtdiensten. 

Of uw aannemer schulden heeft, is eenvoudig na te kijken via een online tool, die u aangeeft of er op datum van de controle schulden zijn bij de FOD Financiën dan wel bij de RSZ. 

Indien u bij fiscale en/of sociale schulden een rode kleur te zien krijgt, bent u verplicht om een gedeelte van de factuur van uw aannemer rechtstreeks door te storten aan de FOD Financiën dan wel naar de RSZ. De datum van betaling van de factuur is de bepalende datum om na te kijken. 

Indien er geen schulden zijn, print u best het resultaat van uw opzoeking op datum van uw betaling af en bewaart u dit bij de factuur. 

Opdrachtgevers die moeten inhouden

Enkel voor werken uitgevoerd in opdracht van een particulier die het onroerend goed zuiver gebruikt voor privédoeleinden, is er geen inhoudingsplicht. In alle andere gevallen is er wel een inhoudingsplicht. 

Indien u uw privéwoning gedeeltelijk gebruikt voor beroepsdoeleinden, zal u dus ook verplicht zijn om inhoudingen te doen, indien uw aannemer fiscale of sociale schulden heeft. 

Gevolgen wanneer u vergeet in te houden

Indien u bij het betalen van de factuur bent vergeten om een bedrag in te houden bij schulden van de aannemer, riskeert u een boete te betalen per factuur die u betaalt. 

De boete bedraagt 2 x 35% van de betaalde factuur voor sociale schulden en 2 x 15% voor de fiscale schulden. 

Belangrijkste moment: sluiting van de overeenkomst

Waar het bepalende moment voor de inhoudingen de datum van betaling van de factuur is, is het nog belangrijker om na te kijken of er schulden zijn bij de sluiting van de overeenkomst met uw aannemer. 

Indien uw aannemer fiscale en/of socialen schulden blijkt te hebben bij het aangaan van de overeenkomst, en u vergeet één of meerdere inhoudingen te doen op de facturen, riskeert u hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de integrale fiscale en/of sociale schulden van uw aannemer tot een bedrag dat gelijk is aan de aannemingssom. 

De sluiting van de overeenkomst kan de ondertekening van een overeenkomst zijn, maar kan ook de ondertekening van een offerte zijn of de aanvang van de werken, indien u enkel een mondelinge overeenkomst zou hebben. 

Het is aldus nog belangrijker om na te kijken of er een inhoudingsplicht is bij het aangaan van een contract met uw aannemer. 

Wanneer uw aannemer naderhand failliet gaat, zal de fiscus of de RSZ het integrale bedrag aan schulden bij u kunnen invorderen, tot het bedrag van de aannemingssom waarvoor u de aannemer heeft beopdracht. Daarbovenop kunnen er nog boetes worden ingevorderd per factuur waarvoor u geen inhouding heeft gedaan.  De prijs voor de werken die u liet uitvoeren, kan dus heel hoog oplopen…

Besluit

Wanneer u een aannemingsovereenkomst sluit voor werken aan een onroerend goed dat (gedeeltelijk) voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, dient u bij het aangaan van de overeenkomst en tevens bij betaling van elke factuur na te kijken of uw aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft. Indien u een overeenkomst sluit met een aannemer met schulden, riskeert u hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schulden van uw aannemer. Indien u vergeet in te houden bij betaling van een factuur, riskeert u een boete. Steeds controleren is dus de boodschap! 

 

Astrid Cooreman

Petra Daemen