Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

NIEUWSFLASH: de automatische e-mails vanuit het omgevingsloket mogen wel wat uitgebreider zijn…

Published on 18/01/2023


Voor stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen, milieu-activiteiten, kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Beslissingen over vergunningen worden geregistreerd op het omgevingsloket.

Deze beslissingen worden onder meer aan de aanvrager gecommuniceerd via een automatische e-mail van het omgevingsloket.

Een bijzonder summiere e-mail…

Geachte heer of mevrouw
Volgende actie werd uitgevoerd: De beslissing werd geregistreerd. U vindt hierover meer informatie in het Omgevingsloket in het digitale dossier …   in het tabblad projectverloop.

Met vriendelijke groeten, 
Het Omgevingsloket 

Maar met verregaande gevolgen…

Voor de bestemmeling van deze e-mail begint de beroepstermijn van 30 of 45 dagen in principe te lopen de dag na de ontvangst ervan. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in 2 recente arresten van 12 januari 2023 (RvVb-A-2223-0426 en RvVb-A-2223-0427) geoordeeld dat indien deze automatische e-mail  zélf geen beroepsmodaliteiten vermeldt, de beroepstermijn van 30 of 45 dagen pas start vier maanden na de ontvangst van deze e-mail.

De beroepsmodaliteiten houden in: of de bestemmeling beroep kan instellen, bij welke instantie en binnen welke termijn.

Besluit 

Het wordt nu wachten op een aanpassing van deze standaard automatische e-mails vanuit het omgevingsloket.

Zolang de summiere standaardmail van het omgevingsloket niet wordt aangepast, zal de beroepstermijn pas vier maanden na de verzending ingaan.

U heeft dus voorlopig even wat meer tijd om beroep in te dienen.