Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Erkenning onderaannemers bij het uitvoeren van overheidsopdrachten verplicht vanaf 1 juli 2017

Published on 31/08/2017

In de nieuwe reglementering overheidsopdrachten, die een omzetting is van de Europese Richtlijnen, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de strijd tegen sociale dumping. Eén van de belangrijkste maatregelen in deze strijd is de verplichte erkenning van alle onderaannemers in de keten, dit overeenkomstig de wet van 20 maart 1991.


Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet een aannemer volgens de wet van 20 maart 1991 aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat hierbij enkel om de uitvoering van werken, en dus niet om leveringen of diensten. Deze voorwaarden betreffen voornamelijk de technische bekwaamheid, de financiële draagkracht en de professionele integriteit.

Deze erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken. Een dergelijke erkenning is in principe 5 jaar geldig.

Tot voor kort gold deze verplichting enkel voor de hoofdaannemers. Echter, sinds de omzetting van de Europese Richtlijnen inzake overheidsopdrachten wordt deze erkenning ook verplicht voor de onderaannemers waarop een hoofdaannemer in overheidszaken een beroep doet. Deze verplichte erkenning voor onderaannemers betekent concreet dat elke onderaannemer die overheidsopdrachten uitvoert in het bezit moet zijn van een Belgische erkenning of een gelijkwaardige buitenlandse erkenning, dan wel kan aantonen dat hij op een equivalente wijze voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van een erkenning.

De erkenningsvereiste geldt niet voor overheidsopdrachten waarvan de bedragen lager zijn dan € 75'000,00 voor de 'hoofdcategorieën' en € 50'000,00 voor de 'ondercategorieën'. Welke onderaannemers onder welke categorie vallen kan worden opgevraagd bij de FOD Economie.

Werkt u als hoofdaannemer vaak samen met onderaannemers, dan is het belangrijk steeds te controleren of uw onderaannemers beschikken over de juiste erkenning. Ook wanneer u als aannemer vaak werken uitvoert in onderaanneming is het van belang om zelf na te gaan of u over de vereiste erkenning bezit. Indien dit niet het geval is, is het aangewezen om zo snel mogelijk een dossier bij de Erkenningscommissie in te dienen. Het aanvragen van een erkenning voor overheidsopdrachten is sterk gereglementeerd en vraagt aan grondige analyse, zodat men toch rekening moet houden met een bepaalde termijn.

Tijdig uw erkenning aanvragen is dus de boodschap!

Stefaan Desrumaux / Kurt Devos