Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Vaarwel bouw-, milieu- en verkavelingsvergunningen. Welkom omgevingsvergunning!

Published on 25/03/2018

De procedures voor het aanvragen van een bouw- en een milieuvergunning wijzigen grondig. Binnenkort is er nog slechts één vergunning nodig, aan te vragen bij één loket, het Omgevingsloket, waarbij slechts één openbaar onderzoek en één adviesverlening moet georganiseerd worden, resulterend in één geïntegreerde beslissing. Dit bespaart tijd en is efficiënter.


Sinds 1 januari 2018 werd het vergunningenlandschap grondig hervormd en zijn alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start gegaan met de omgevingsvergunning. Sindsdien kunnen in het loket Digitale Bouwaanvraag geen nieuwe aanvragen meer ingevoerd worden. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook de verkavelingsvergunningen maken er deel van uit. De vergunningsaanvraag gebeurt voortaan dan ook digitaal via het Omgevingsloket.

Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning (veelal bouwvergunning genoemd) en de milieuvergunning. Ook voor een verkaveling of wijziging is sinds 1 januari een omgevingsvergunning nodig. Alle procedures waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie bevoegd zijn, verlopen sinds 23 februari 2017 al via het Omgevingsloket. Op 1 januari 2018 werd de omgevingsvergunning ook van kracht in alle Vlaamse steden en gemeenten. Sinds dat ogenblik worden alle vergunningsaanvragen en meldingen overal digitaal behandeld. Ondertussen werd ook het systeem verder uitgebouwd en verbeterd.

De procedures voor het aanvragen van deze vergunningen wijzigen dus grondig. Voor een bouw- en een milieuvergunning heb je binnenkort dus maar één vergunning nodig, aan te vragen bij één loket, het Omgevingsloket, waarbij slechts één openbaar onderzoek en één adviesverlening moet georganiseerd worden, resulterend in één geïntegreerde beslissing. Dit bespaart tijd en is efficiënter.

Digitale behandeling

Sinds 23 februari 2017 waren architecten verplicht om bouwaanvragen voor gemeenten die nog niet met de omgevingsvergunning werkten, digitaal in te dienen via het loket Digitale Bouwaanvraag (DBA). Sinds 1 januari 2018 zijn het invoeren van nieuwe aanvragen via het loket Digitale Bouwaanvraag niet meer mogelijk. Lopende dossiers zullen er wel nog verder behandeld worden.

Bij een omgevingsvergunning worden voortaal zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project tegelijk beoordeeld. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter en moet leiden tot betere besluitvorming.

Wijzigingen

De omgevingsvergunning betekent een grote wijziging voor zowel aanvragers als voor de overheid. Zo worden andere aanvraagformulieren, procedures en termijnen gehanteerd en moeten aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning digitaal in één dossier worden aangevraagd met de milieuvergunning (= 1 omgevingsvergunningsdossier), wanneer het gaat om onlosmakelijk met elkaar verbonden componenten. Later in 2018, zullen ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning geïntegreerd worden in het stelsel van de omgevingsvergunning.

Thomas Vuylsteke