Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Het testament: een knap instrument, maar wees goed voorbereid

Published on 22/03/2024

Wanneer u uw vermogen of successie wil plannen, bestaat er een waaier aan juridische instrumenten.  Naast de schenking, is het testament één van de bekendste instrumenten. Het testament is en blijft een knap instrument dat vele mogelijkheden biedt. Wees echter goed voorbereid. In een notendop overlopen we even met u de voornaamste spelregels en aandachtspunten. 


Wat is een testament?

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt het testament als zijnde een akte waarbij iemand voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel dan wel een deel van zijn goederen beschikt. Het testament is aldus een geschreven akte, waarin iemand steeds eenzijdig beslist wat het lot wordt van zijn bezittingen na zijn overlijden. Een testament opgesteld door 2 of meerdere personen is dus per definitie ongeldig. 

Waarom kan een testament interessant zijn? 

Als u niet kiest voor een testament, zal uw vermogen vererven volgens de regels van het wettelijk erfrecht. Door te kiezen voor een testament kan u hiervan afwijken. U kan op die manier aldus vooraf en volledig naar eigen inzichten uw vermogen verdelen. In tegenstelling tot een schenking, die in beginsel niet herroepbaar is (tenzij de voorwaarden niet werden nageleefd en behalve tussen echtgenoten), kan u uw testament steeds, en zoveel als nodig, zelf wijzigen. 

Welk soort testament kies ik?

De meeste eenvoudige vorm van het testament is het eigenhandig testament. U maakt een handgeschreven document op, dat u voorziet van een datum en een handtekening. Wat zijn de gevaren? Uw testament  kan verloren geraken, of de echtheid van uw handtekening of uw geschrift kan worden betwist. Kiest u voor een notarieel testament, dan kan dit niet verloren gaan gezien de notaris dit laat registreren in het Centraal Register voor Testamenten (CRT), en is de kans op betwisting na uw overlijden een stuk kleiner.  Een ‘tussenoplossing’ kan zijn om uw eigenhandig testament eveneens in het CRT te laten registreren zodat het na uw overlijden vlot wordt teruggevonden. Tot slot kan u kiezen voor een internationaal testament, zowel voor uw goederen in binnen-en buitenland. 

Kan mijn testament na mijn overlijden betwist worden?

Ja. Nog al te vaak worden er juridische procedures gevoerd waarbij de geldigheid van een testament wordt betwist, in hoofdzaak maar zeker niet uitsluitend van een eigenhandig testament. Zij die misnoegd achterblijven, kunnen dan bijvoorbeeld aanvoeren dat u niet “gezond van geest” was op het moment dat u uw testament schreef, men kan een schriftonderzoek vragen waarin wordt nagegaan of u uw testament wel zelf schreef. Ook kan de inhoud van het testament juridisch worden aangevochten, omdat het niet helemaal duidelijk is wat u bedoelde of omdat de regels van het wettelijk erfrecht té ingrijpend werden omzeild. 

Op al deze problemen kan u anticiperen door u goed voor te bereiden en uw situatie met uw juridische raadgever te bespreken. 

Wenst u hiermee aan de slag te gaan? 

Onze teams van specialisten in onze kantoren Kortrijk-Gent en Hasselt staan voor u klaar!