Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Basiskennis bedrijfsbeheer niet langer vereist voor het opstarten van een onderneming

Published on 29/08/2018

De programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap omvat twee vestigingsvoorwaarden, de basiskennis van het bedrijsfbeheer én de beroepsbekwaamheid. Deze beperking op de vrijheid van ondernemen werd in het verleden ingevoerd met het oog op de bescherming van de consument en het verzekeren van een minimumkwaliteit van de ondernemingen. De verplichting van een attest basiskennis bedrijfsbeheer wordt in Vlaanderen verlaten.


Tot nu toe moest bij de opstart van een handelsonderneming een attest basiskennis bedrijfsbeheer voorgelegd worden, tenzij men in aanmerking kwam voor een vrijstelling. Dit werd door potentiële ondernemers vaak als een blok aan het been ervaren en zelfs vaak ontweken door, pro forma, derden te betrekken bij de onderneming.

Met deze verplichting is nu komaf gemaakt voor Vlaanderen.

Vanaf 1 september 2018 dient niet langer een attest van bedrijfsbeheer voorgelegd te worden opdat men een onderneming kan opstarten in Vlaanderen. De bescherming van de consument en de minimumkwaliteit van de ondernemingen wordt nu gevrijwaard door een uitgewerkt actieplan waardoor starters zich, al dan niet vrijwillig, laten begeleiden bij de opstart van hun zaak.

Voor bestaande ondernemingen kan dit betekenen dat bijkomende zaakvoerders of (gedelegeerd) bestuurders, die enkel en alleen werden benoemd omwille van hun basiskennis bedrijfsbeheer, geschrapt mogen worden in het KBO en hun mandaat kan beëindigd worden. Hierdoor ontloopt deze derde ook het risicio om aansprakelijk te worden gesteld in het licht van de gewone bestuurdersaansprakelijkheid, dan wel voor openstaande sociale bijdragen of onbetaalde vennootschapsbijdragen of fiscale schulden van de vennootschap.

Ina Beelen en Tessa Pieters