Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Indexatie van de loonbedragen van de Arbeidsovereenkomstenwet voor 2018

Published on 10/12/2017

De Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voorziet een aantal loonbedragen die in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding. De loonbedragen passen jaarlijks aan op 1 januari.


De bedragen die vermeld worden in sommige artikelen van de Wet van 3 juli 2978 (Arbeidsovereenkomstenwet) worden jaarlijks geïndexeerd. Vanaf januari 2018 wordt de grens die gebruikt wordt voor het concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers en het scholingsbeding € 34'180,00 i.p.v. € 33'472,00. Ook de grens voor het concurrentiebeding m.u.v. handelsvertegenwoordigers en het scheidsrechtelijk beding wijzigt. € 66'944,00 wordt € 68'361,00.

Kurt Devos