Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

En toen was er de strijd tegen fiscale en sociale fraude

Published on 23/12/2020

Naar aanleiding van een verslag van het Rekenhof over het ‘Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping' wordt het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude nieuw leven in geblazen, volledig in lijn met het regeerakkoord van 30 september 2020 dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping met stip zet.


Al in 2008 ziet het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude het levenslicht, een overlegforum waarin de leidende ambtenaren van de verschillende fiscale en gerechtelijke diensten en de politiediensten die betrokken zijn bij de Strijd tegen de Fiscale en Sociale Fraude zetelen. De sociale-inspectiediensten zijn vertegenwoordigd door de directeur van het SIOD. In het decennium dat volgt, komt dit College echter zelden samen.

Op voorstel van de minister van Financiën keurde de ministerraad op 23 oktober 2020 een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van een nieuw College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude. Dit vernieuwde College bestaat uit de administraties, directies en instellingen betrokken bij de fraudebestrijding alsook bepaalde procureurs-generaal en de federale procureur. Het College kan ook steeds experten of elke leidende ambtenaar van een overheidsdienst uitnodigen als dit nuttig is in het kader van zijn opdracht.

Het doel van het College is het uitwerken van een gemeenschappelijk fiscaal en sociaal beleid voor fraudebestrijding, met name door het opstellen van een meer-jaren-actieplan. De nodige politieke beslissingen hiervoor worden vervolgens op het niveau van het Ministerieel Comité genomen. Het College ziet er vervolgens toe op een gecoördineerde uitvoering van het actieplan. De bedoeling: een gecoördineerd beleid zowel op het niveau van de regering als op het niveau van de betrokken administraties, directies en instellingen.

Het Koninklijk Besluit die voorziet in de oprichting van dit vernieuwde college trad in werking 10 december 2020.

Kurt Devos, advocaat
Valerie Demasure, advocaat