Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Energiebesparende investeringen in uw verhuurde woning: energiebesparing op lange termijn én direct voordeel door huurprijsherziening

Published on 20/06/2022

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen, is het belangrijk om uw woning energiezuinig te maken. Sinds het Woninghuurdecreet geven energiebesparende investeringen aan een pand dat u verhuurt u een directe return, doordat u de huurprijs kan verhogen wanneer u aanzienlijke investeringen doet.


Tot voor kort waren er maar 2 mogelijkheden om de huurprijs van een woning aan te passen: bij nieuwe omstandigheden (zoals een aanzienlijke opwaardering van de buurt) of bij grondige renovatiewerken. Deze mogelijkheden bestaan nog steeds en laten de verhuurder toe om een hogere huurprijs te vragen bij het verstrijken van elke driejarige periode van de huurovereenkomst.  

Via indexatie kan de huurprijs jaarlijks enigszins worden verhoogd. In tijden van hoge prijsstijgingen zal deze indexatie ook hoger zijn.

Het Woninghuurdecreet is in Vlaanderen in werking sinds 1 januari 2019 en biedt een nieuwe – derde - mogelijkheid om de huurprijs aan te passen. Om verhuurders te motiveren tot investeringen om hun huurwoning(en) energiezuiniger te maken, heeft de decreetgever een specifieke mogelijkheid opgenomen om een prijsherziening te vragen en een hogere huurprijs te vragen aan de huurder.  Deze mogelijkheid bestond niet onder de vroegere Woninghuurwet. Om gebruik te kunnen maken van deze prijsherziening moet de woninghuurovereenkomst dateren van 1 januari 2019 of later.

De investeringen die de verhuurder uitvoert, moeten energiebesparend zijn voor de woning en bijgevolg gunstig zijn voor de huurder. In het Decreet wordt verduidelijkt wat er onder energiebesparende investeringen wordt verstaan: het gaat om investeringen die de energieprestatie van de woning doen verbeteren en waarmee de verhuurder dus een gunstiger energieprestatiecertificaat kan verkrijgen.

Enkele voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen:  het plaatsen van isolatie (dak/vloer/muur), het vervangen van de ramen door hoogrendementsglas, het vervangen van de verwarmingsketel door een zuiniger exemplaar, het plaatsen van een warmtepomp of zonnepanelen.

Wanneer u als verhuurder investeert in dergelijke energiebesparende werken, dan kan u nadien een verhoging van de huurprijs vragen aan de huurder. U kan vrij een voorstel van verhoging doen.  Indien u onderling niet tot een akkoord komt, kan u de zaak aan de Vrederechter voorleggen die in het concrete geval zal beoordelen welke huurprijs er kan worden gevraagd.   

Om in aanmerking te komen voor een prijsherziening, moeten de uitgevoerde investeringen wel substantieel zijn en moeten de werken de huurwaarde van de woning met minstens 10% hebben verhoogd. Het mag daarnaast niet gaan om investeringen die nodig waren om de woning te laten voldoen aan de basiscomfortvereisten van een verhuurde woning.

Deze herziening van de huurprijs op basis van energiebesparende investeringen kan u vragen op elk ogenblik tijdens de huurovereenkomst.

Conclusie:

Wanneer u een woning verhuurt, kan het de moeite lonen om te onderzoeken of energiebesparende investeringen mogelijk zijn. Als verhuurder van een woning kan u op ieder ogenblik de huurprijs verhogen, nadat er aanzienlijke energiebesparende investeringen in de huurwoning zijn uitgevoerd.

 

Astrid Cooreman, advocaat

Petra Daemen, advocaat