Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

De dreiging van bestuurdersaansprakelijkheid ingeval van een (nakend) faillissement

Published on 16/07/2024

In het Belgisch recht kan een bestuurder van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid niet ten persoonlijke titel aangesproken worden voor de schulden van de vennootschap. Het betreffen immers twee afgescheiden vermogens: het vermogen van de vennootschap en het privévermogen van de bestuurder. Schuldeisers van de vennootschap moeten zich richten tot het vermogen van de vennootschap ter voldoening van hun vordering en kunnen niet aan het privévermogen van de bestuurder.

Read more ...

Afstandsregels voor beplantingen – afwijkende regeling voor het openbaar domein

Published on 15/07/2024

Bomen, hagen en struiken kunnen niet zomaar langs de perceelgrens geplaatst worden zoals men wil. 

Er moeten afstandsregels gerespecteerd worden. Indien de afstandsregels niet worden gerespecteerd,  kan de buur het snoeien of het rooien van de beplanting eisen.  

Een onderscheid dringt zich wel op tussen beplantingen op openbaar domein en deze op private eigendom. 

Read more ...

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet – Opzeggingsmogelijkheden verpachter (deel 6)

Published on 15/07/2024

In deze bijdrage gaan we inhoudelijk in op de opzeggingsmogelijkheden voor de verpachter.  Er bestaan 4 categorieën, waarvan wij nu de eerste zullen bespreken. 

Read more ...

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet – Beëindigingswijzen van een pachtovereenkomst (deel 5)

Published on 15/07/2024

De pachtoverdracht  en onderpacht was het laatste onderwerp dat wij besproken hebben in onze reeks over het Pachtdecreet. In deze bijdrage gaan we in op de beëindigingswijzen van de pachtovereenkomst en de opzeggingsmogelijkheden. 

Read more ...

Wetgever concretiseert de precontractuele informatieverplichting

Published on 15/07/2024

Ten minste één maand voor het sluiten van elke commerciële samenwerkingsovereenkomst, waaronder de franchise of de concessie, moet (i) een eerste ontwerp van het contract en (ii)  een afzonderlijk precontractueel informatiedocument (‘PID’) aan de potentiële partner (bijvoorbeeld de franchisenemer) worden overgemaakt. 


Dit zou de partner in staat moeten stellen om met kennis van zaken een oordeel te vormen over de toekomstige samenwerking.

De PID moest onder meer de belangrijke contractuele bepalingen bevatten.

Read more ...

Nieuwe bescherming voor Verenigingen van Mede-Eigenaars onder Wijziging van het Wetboek van Economisch Recht

Published on 15/07/2024

We willen u graag informeren over een belangrijke wijziging in het Wetboek van Economisch Recht (WER), die van invloed is op Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME's). Dankzij deze verandering kunnen VME's in bepaalde gevallen nu als consument worden beschouwd, waardoor ze kunnen profiteren van de consumentenbescherming. Hieronder belichten we de voorwaarden en gevolgen van deze nieuwe regeling.

 

Read more ...

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet (deel 4)

Published on 22/03/2024

In de vorige editie bespraken we de duurtijd en de soorten pachtovereenkomsten.  In deze bijdrage gaan we in op de pachtoverdracht en de onderpacht. 

Read more ...

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet (deel 3)

Published on 22/03/2024

Wij bespraken in vorige edities reeds het toepassingsgebied, de verplichting om een geschrift op te stellen en de pachtprijs. We gaan verder met de duurtijd en de soorten pachtovereenkomsten.

Read more ...

Het testament: een knap instrument, maar wees goed voorbereid

Published on 22/03/2024

Wanneer u uw vermogen of successie wil plannen, bestaat er een waaier aan juridische instrumenten.  Naast de schenking, is het testament één van de bekendste instrumenten. Het testament is en blijft een knap instrument dat vele mogelijkheden biedt. Wees echter goed voorbereid. In een notendop overlopen we even met u de voornaamste spelregels en aandachtspunten. 

Read more ...

Huis te koop: wie biedt, die bindt …

Published on 22/03/2024

U kent het gevoel wel wanneer u op zoek bent naar een nieuwe woning en meteen ‘verkocht’ bent. Vervolgens brengt u snel en mogelijks niet weloverwogen een bod uit. 

De vraag die zich opdringt is de volgende: is de koop gesloten en bent u met andere woorden gebonden deze verder uit te voeren?

Read more ...