Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Verhuur met BTW: regering hakt alsnog de knoop door

Published on 08/04/2018

Goed nieuws in verband met de verhuur van onroerende goederen: vanaf oktober 2018 zal dan toch de mogelijkheid bestaan tot btw-belaste onroerende verhuur. Dit werd eerder bijna mogelijk gemaakt door het begrotingsakkoord van 26.07.2017, maar werd dan onverwachts toch nog geblokkeerd. Nu heeft de regering hierrond alsnog een akkoord bereikt.


De regering heeft een akkoord bereikt over de invoering van een optiestelsel voor btw en onroerende verhuur. Eerder lag dit ook reeds op tafel en kwam op enkele details na tot een akkoord, maar dit sprong dan op de laatste knip af.

Momenteel is het zo dat in België de algemene regel heerst dat er voor de verhuur van onroerende goederen een vrijstelling is van btw (op enkele uitzonderingen na, zoals de verhuur van garages en opslagruimtes). Dit heeft tot gevolg dat professionelen bij de aankoop/renovatie van een onroerend goed de btw niet kunnen recupereren.

Deze huidige regeling zal nu veranderen.

Vanaf 1 oktober 2018 zal een optiestelsel voor btw en onroerende verhuur worden ingevoerd.. Het gaat dus om een eigen keuze van de verhuurders: men is niet verplicht om btw aan te rekenen en kan aldus ook gewoon verder verhuren volgens het huidige systeem.

Voorwaarden optiestelsel

Aan die onroerende verhuur met btw zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

Zo zal de huurder het gebouw enkel en alleen mogen gebruiken voor een btw-plichtige activiteit en bovendien zullen de terreinen die bij het gebouw horen mee onder deze optie vallen indien zij ook mee gehuurd worden. Daarnaast is het zo dat, als men kiest voor onroerende verhuur met btw, deze optie moet uitgeoefend worden door zowel de huurder als de verhuurder. Bovendien, indien men opteert voor onroerende verhuur met btw, dan geldt dit voor de gehele duur van de huurovereenkomst. Deze voorwaarden zijn niet limitatief.

Een andere belangrijke wijziging is het feit dat, naast de invoering van het optionele stelsel van de onroerende verhuur met btw, voortaan ook de btw op kortstondige verhuur verplicht zal worden. Onder kortstondige verhuur verstaat men een huur, die niet langer duurt dan zes maand. Deze verplichting geldt ongeacht de hoedanigheid van de huurder (zowel b2b als b2c). Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de verhuur van zalen voor allerhande evenementen.

Enkel op nieuwbouw

Verder is het belangrijk om te weten dat de optionele onroerende verhuur met btw enkel kan toegepast worden op onroerende goederen die nieuw zullen gebouwd worden vanaf 1 oktober 2018. Indien blijkt dat een nieuwbouwproject op welke manier dan ook reeds aanvang nam vóór deze datum zal er door de partijen niet verhuurd kunnen worden met btw. Een uitzondering hierop is de hypothese waarbij men van een reeds bestaand gebouw een fundamenteel nieuw gebouw gaat maken door middel van werken én deze werken pas aanvatten na 1 oktober 2018. In dit geval zal men wel de mogelijkheid hebben om de verhuur aan btw te onderwerpen.

Bedoeling van dit nieuwe stelsel is om de kloof op dit gebied met de buurlanden weg te werken, de btw-regelgeving te vereenvoudigen en daarnaast ook investeringen aan te moedigen.

Deze regelgeving staat op heden nog niet volledig op punt en de regels moeten nog in een definitieve plooi gelegd worden, maar de hierboven uiteengezette hoofdlijnen zullen wel de basis vormen en geven u reeds een idee welke wijzigingen zullen worden doorgevoerd vanaf 1 oktober 2018.

Thomas Vuylsteke