Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuwsbrief

Terug naar overzicht

NIEUWSFLASH: Zaterdag blijft hoogstwaarschijnlijk een werkdag in het sociaal recht

Gepubliceerd op 17/11/2022

In het sociaal recht wordt o.m. voor het berekenen van bepaalde termijnen, waaronder de uitwerking van een aangetekende (opzeggings)brief en het bepalen van de driedagentermijn in het kader van een ontslag om dringende reden, een zaterdag beschouwd als een werkdag die in aanmerking moet worden genomen. 

Of dit nog het geval zal zijn vanaf 1 januari 2023 is onduidelijk. 


Artikel 17 § 3 van het nieuw boek I van het Burgerlijk Wetboek treedt immers op deze datum in werking en bepaalt dat werkdagen ‘alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen’ zijn, en dus dat zaterdag niet als een werkdag wordt beschouwd. 

Gisteren, 16 november 2022, heeft de Nationale Arbeidsraad zich hierover op vraag van de Minister van Werk uitgesproken met advies nr. 2325: zaterdag moet volgens de Nationale Arbeidsraad in het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en de sociale bijstand blijven beschouwd worden als een werkdag. 

De Raad verwijst daartoe naar de interpretatie van de notie ‘werkdag’ door het Hof van Cassatie. 

Zaterdag afschaffen als een werkdag zou teveel problemen en onduidelijkheid veroorzaken in het sociaal recht en de rechtszekerheid in het gedrang brengen. 
De Nationale Arbeidsraad vraagt dan ook om het huidige systeem te behouden en dat de wetgever zo spoedig mogelijk in deze zin ingrijpt.