Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuwsbrief

Terug naar overzicht

Van kerstgeschenk tot schenking – de spelregels op een rijtje

Gepubliceerd op 21/12/2023

Wenst u uw geliefden voor de feestdagen een som geld cadeau doen? Uw vrijgevigheid siert u! Maar wees wel de fiscale en juridische spelregels indachtig.

We zetten ze voor u nog even op een rijtje. Het envelopje onder de kerstboom 

Het klassieke ‘envelopje onder der kerstboom’ is een gelegenheidsgeschenk, dat ontsnapt aan alle vormelijke, fiscale en burgerrechtelijke regels. Het geschenk wordt niet belast en dient evenmin verrekend te worden na uw overlijden. Let wel: het dient wel voor een bepaalde gelegenheid te gebeuren (vb. Kerstmis), idealiter doet u dit elk jaar én zeer belangrijk, de waarde moet beperkt zijn, mag voor de fiscus ‘niet belangrijk’ zijn. Wat dat betekent, hangt van uw totale vermogen af. Als leidraad wordt soms de regel van 1% van uw totale vermogen (roerend en onroerend) gebruikt, maar dit is ook geen ijzeren wet. Wees dus voorzichtig. U kan uw geschenk in cash geven (het klassieke ‘envelopje’) ofwel via een overschrijving waarbij u idealiter de ‘gelegenheid’ (vb. Kerstmis) in de mededeling aangeeft. 

Van geschenk naar schenking 

Geeft u wel een belangrijke som weg in verhouding tot uw vermogen, dan spreken we wel over een schenking. Een schenking is wel aan fiscale en burgerrechtelijke regels onderhevig. Een schenking van een geldsom kan in cash gebeuren, dit is de zogenaamde ‘handgift’. U kan ook via een overschrijving geld schenken, dan spreken we over een ‘bankgift’. 

Is de handgift of bankgift belast? 

Neen. Dit op voorwaarde dat u nog 3 jaar leeft na de schenking. Komt u te overlijden binnen de 3 jaar, dan wordt de schenking bij uw overlijden fictief bij de erfenis gevoegd en alsnog belast in de erfbelasting. 

Wenst u meteen gemoedsrust of wordt u bijvoorbeeld ernstig ziek kort na de schenking, kan u de schenking tijdens uw leven registreren, dan betaalt u een vast tarief van 3% schenkbelasting op de waarde van de schenking aan in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, adoptiekinderen) of uw partner (huwelijk en wettelijke samenwoning) en 7% aan alle anderen. De schenking wordt dan niet meer belast bij uw overlijden. 

Moet ik documenten opstellen van de bankgift of handgift?

Neen. De bankgift en handgift ontsnappen aan de vormvoorwaarden. Echter is het wel aangeraden om enkele onderhandse begeleidende documenten op te stellen die dienen als het bewijs van de schenking. Zo kan u werken met een intentiebrief (voor de schenking), een ‘pacte adjoint’ kort na de schenking, en een aanvaardingsbrief (na de schenking).  

Moet ik aan al mijn kinderen evenveel geven? 

Niet per sé. Een schenking aan uw kinderen wordt vermoed op “voorschot van erfdeel” of “binnen erfdeel” te zijn. Dit wil zeggen dat na uw overlijden de schenking zal worden verrekend zodat al uw kinderen evenveel krijgen. Wenst u een kind meer te geven dan een ander kind, dan kan dit perfect. U dient dan wel in de pacte adjoint uitdrukkelijk aan te duiden dat het een schenking “buiten erfdeel” betreft. Deze schenking dient dan na uw overlijden niet meer verrekend te worden, tenzij de schenking het wettelijk minimum erfdeel van het ander kind zou aantasten. Heeft u 2 kinderen, dan kan u 75% aan 1 kind geven en 25% aan het andere. Zo wordt de reserve van het ene kind (25%) niet aangetast. 

Erfovereenkomst voor familiale vrede 

Wenst u de familiale vrede te behouden, maak dan goede afspraken met iedereen. Een mogelijkheid bestaat erin om een erfovereenkomst te sluiten tijdens uw leven, met al uw kinderen. In deze erfovereenkomst kan u laten opnemen welk kind reeds hoeveel heeft gekregen. Zo kan de vrede na uw overlijden gegarandeerd blijven. 

Fijne feesten!