Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Terug naar overzicht

“IN MIJN CARAVAN, BEN IK SUPERMAN” (Will Tura)

Gepubliceerd op 30/06/2022

De zomertijd komt eraan en alle caravans, mobilhomes en oldtimers worden weer van stal gehaald, maar in de herfst gaan zij weer in de winterstalling, veelal bij iemand met een schuur die verschillende caravans, mobilhomes en/of oldtimers laat stallen in zijn gebouw en daar een bescheiden huurgeld voor vraagt.

Heeft u er al eens bij stilgestaan wat de juridische gevolgen daarvan zijn?


Zonevreemd gebruik

De eigenaar die zijn loods verhuurt voor de winteropslag van caravans, mobilhomes en oldtimers, zal er dienen op toe te zien dat het gebruik daartoe stedenbouwkundig werd vergund. Mits goede motivering kan een dergelijke zonevreemde bestemmingswijziging toegestaan worden.

Huur – verhuur

Een standplaats wordt gehuurd. Voor de tijd dat men er gebruik van maakt wordt een bescheiden huurgeld betaald aan de eigenaar.

Artikel 1732 oud Burgerlijk Wetboek voorziet in een vermoeden van verantwoordelijkheid in hoofde van de huurder voor schade aan het gebouw van de verhuurder.

Als één van de gestalde voertuigen vuur vat, zal de betrokken eigenaar van het voertuig aansprakelijk zijn voor de schade aan het gebouw van de eigenaar, zodat de brandverzekeraar van het gebouw bij de verantwoordelijke huurder, wiens voertuig vuur vatte, kan aankloppen.

Enkele jaren geleden klopte een grote verzekeraar aan bij een aantal carnavalisten wiens praalwagen na de carnavalsstoet in brand was gevlogen, waardoor de hal waar deze opgesteld stonden, mee in rook op ging.

Omgekeerd, als blijkt dat de oorzaak van de schade bij het gebouw zelf ligt, zoals bijvoorbeeld brand door kortsluiting in de elektrische installatie, instorting, …, dan is het de eigenaar die aansprakelijk is voor de schade aan de gestalde voertuigen, waarvan de waarde van sommige mobilhomes of oldtimers toch aardig kan oplopen. 

In dit laatste geval stelt er zich geen probleem indien er een brandverzekering is voor het gebouw die dan ook de aansprakelijkheid van de eigenaar verzekert. 

De verhuurder doet er wel goed aan zijn brandverzekeraar door te geven dat hij zijn loods gebruikt voor winteropslag van oldtimers, mobilhomes en caravans. De verzekerde dient immers alle nuttige inlichtingen aan de verzekeraar te verstrekken die de maatschappij moeten toelaten het risico correct in te schatten.

Om te voorkomen dat de maatschappij de polis laat nietig verklaren, en de dekking weigert wegens opzettelijke verzwijging, is het aangewezen door te geven voor welk gebruik de loods wordt bestemd, zeker als er waardevolle wagens gestald worden.

Neem maatregelen om risico’s uit te schakelen

Het is uiteraard belangrijk om schade te voorkomen en daartoe de nodige maatregelen te nemen.

Het kan een goed idee zijn om de batterij van het voertuig los te koppelen. Verwijder gasflessen uit caravans en mobilhomes, of koppel deze zo veel mogelijk los en zorg dat zij goed dichtgedraaid zijn. Kijk regelmatig gasleidingen na.

Deze checks zijn wellicht niet volledig en ondergetekende is geen specialist ter zake.
Door enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen kunnen toch al heel wat belangrijke risico’s uitgesloten worden.

Verzekering van de gestalde rijtuigen

Voor mobilhomes en caravans van meer dan 750 kg, wat vermoedelijk in veel gevallen aan de orde is, en voor oldtimers, bestaat de verplichte autoverzekering, de zogenaamde verzekering burgerlijk aansprakelijkheid motorrijtuigen.

De verleiding is groot om de polis te schorsen voor de periode waarin het voertuig niet wordt gebruikt, maar dat is wellicht niet zo verstandig.

Het Hof van Justitie heeft in een zaak omtrent een voertuig dat vuur had gevat in een parkeergarage, beslist dat parkeren een risico inhoudt dat inherent is aan het gebruik van een motorvoertuig en dat de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen de door de brand van het voertuig veroorzaakte schade diende te vergoeden.

Indien uw oldtimer, mobilhome of caravan vuur vat in de winterstalling en dit voertuig is verzekerd, dan zal de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen de schade aan het gebouw en de andere voertuigen die beschadigd zijn, moeten vergoeden, voor zover uiteraard aanwijsbaar is dat uw voertuig de oorzaak is van de schade. Uw verzekering motorrijtuigen dekt materiële schade tot 129 miljoen euro… Daarmee kan al wat schade worden vergoed.

Weersta de verleiding om uit besparingsdrang de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van uw voertuig in de winterstalling te schorsen… Die enkele honderden euro’s kunnen u heel wat financiële zorgen besparen.

Een gepaste Omniumverzekering voor uw eigen voertuig kan u ook wat kopzorgen besparen, zelfs indien het niet voor de hand ligt wat de oorzaak is en wie verantwoordelijk is voor een eventueel schadegeval. U wordt dan alvast zelf vergoed…

Frank Kemseke, advocaat