Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Nieuwsoverzicht: Richtlijn 2011/7

Omzetting van de Europese richtlijn 2011/7 inzake wanbetalers

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Wanbetalers, Richtlijn 2011/7

De Belgische wetgever zal uiterlijk tegen half maart 2013 bij wet moeten voorzien dat bij niet-betaling van facturen door ondernemingen (inclusief vrije beroepers) of overheden.

 

OMZETTING VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2011/7 INZAKE WANBETALERS


De Belgische wetgever zal uiterlijk tegen half maart 2013 bij wet moeten voorzien dat bij niet-betaling van facturen door ondernemingen (inclusief vrije beroepers) of overheden:

  • de betalingstermijn 30 dagen bedraagt, indien niets anders is overeengekomen, maar steeds maximaal 60 dagen;
  • na de vervaltermijn er interesten verschuldigd zijn, zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning;
  • er minimaal 40 euro kan worden gevorderd als schadevergoeding;
  • hier bovenop ook een vergoeding voor alle invorderingskosten (bvb voor inschakelen advocaat) kan worden gevraagd, indien deze 40 euro overstijgen.

Deze regeling zal ook gelden ten opzichte van wanbetalende overheden.

Jan Coninx