Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Terug naar overzicht

Doorverkoop van tickets in de evenementensector

Gepubliceerd op 24/05/2017

Met de lente in het vooruitzicht zijn muziekfestivals en pop -en rockconcerten, maar ook de hoge ticketprijzen die gepaard gaan met deze evenementen, weer volop in de actualiteit.


De wetgever heeft echter enige tijd geleden paal en perk willen stellen aan de (prijzige) doorverkoop van zulke tickets op de ‘secundaire markt', via de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen van 30 juli 2013, reeds van kracht vanaf 1 oktober 2013.

Deze wetgeving voorziet toch in enkele opvallend strenge bepalingen.

Er zijn bepalingen voorzien voor "occasionele" verkopers, dus personen die per toeval een ticket op overschot hebben, alsook voor "regelmatige" verkopers, die systematisch tickets voor populaire evenementen opkopen en doorverkopen.

Ook al hebt u toevallig een ticket op overschot, dan nog mag u uw ticket niet met -zelfs maar minieme- winstmarge doorverkopen aan andere geïnteresseerden. Zelfs de promotie of aanbieding ervan aan een hogere prijs dan de originele aankoopprijs is reeds verboden.

Let wel: dit veronderstelt volgens de wet dat het ticket steeds de originele verkoopprijs door de organisator te vermelden. Zo weet ook de occasionele doorverkoper exact wat hij voor het ticket mag vragen.

De regelmatige doorverkoop van tickets voor evenementen is over de hele lijn verboden, of het nu met winst gebeurt of niet (meestal is het opzet echter wel om hieruit winst te maken). Ook de promotie of aanbieding van tickets door regelmatige doorverkopers is verboden.

De wet voorziet zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke sancties in geval van inbreuk:

Burgerrechtelijke sancties

Elk prijsverschil bij een doorverkoop wordt beschouwd als onverschuldigde betaling, en de koper is gerechtigd het teveel betaalde terug te vorderen van de betrokken doorverkoper.

De verkoper loopt dus het risico dat bij schending de koper een vordering instelt tot terugbetaling van het bedrag aan winst.

Iedere afspraak tussen koper en verkoper om afstand te doen van deze vordering, zal overigens geen uitwerking hebben.

Strafrechtelijke sancties

Ook op strafrechtelijk gebied loopt men risico's bij zowel occasionele als regelmatige doorverkoop.

Artikel XV.83 van het Wetboek Economisch Recht voorziet een mogelijke geldboete bij schending van 26 euro tot 10.000 euro.

De officieren van de gerechtelijke politie, en de "door de minister aangestelde ambtenaren" zien hierop toe.

Concreet gaat het over de ambtenaren van de economische inspectie binnen de FOD Economie, die inbreuken kunnen vaststellen.

Veelal zal de economische inspectie werken naar aanleiding van klachten van individuen die in aanraking kwamen met een doorverkoop van tickets. Ook de bekende ticket-verkoopdienst ‘Tele-ticketservice' werkt samen met de economische inspectie teneinde misbruik sneller op te sporen.

Tip: Aarzel dus niet om klacht in te dienen, indien u geconfronteerd wordt met illegale praktijken op basis van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen.

Klacht indienen kan via volgende website: http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/online_klacht/

Uiteraard belet het bestaan van deze specifieke wet niet dat de doorverkoop van tickets voor evenementen aanleiding kan geven tot andere strafrechtelijke kwalificaties, zoals het misdrijf van oplichting, wanneer een bepaalde website zich uitgeeft als de ‘originele verkoper' van de tickets, en doet alsof de verkoopprijs die zij aanbiedt de originele verkoopprijs is.

Enkele bekende online-verkoopplatformen probeerden de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof, maar zonder succes: de wet bleef overeind.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof vindt u hier terug: http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-050n.pdf

Conclusie

De wetgever en het Grondwettelijk Hof zonden een duidelijk signaal naar zowel kleine als grote ‘spelers' op de secundaire markt van de ticketverkoop voor evenementen.

U bent dus gewaarschuwd: breekt u als consument uw been en kan u niet naar dat ene langverwachte concert? U mag uw ticket verkopen... maar voor geen cent meer dan de prijs waaraan u het destijds kocht.

Gelijktijdig kunt u steeds zelf melding maken via de website van de FOD Financiën van illegale praktijken op basis van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, indien u hiermee geconfronteerd wordt.

Voor verdere vragen kan u altijd terecht bij Odigo Advocaten.

Piet Carlier
Advocaat-vennoot
piet.carlier@odigo.eu

Laurence Hox
Advocaat
laurence.hox@odigo.eu