Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwe logiesdecreet vanaf 1 april 2017: op naar een drie-sterrenbehandeling?

Gepubliceerd op 24/05/2017

In Vlaanderen worden jaarlijks tientallen miljoenen overnachtingen geboekt, dit in allerhande verschillende soorten logies: hotels, B&B's, campings, overnachting bij mensen thuis,... Teneinde aan al deze toeristen de nodige basiskwaliteit en veiligheid te garanderen, treedt vanaf 1 april 2017 het nieuwe Vlaams Logiesdecreet in werking. Als professionele dan wel particuliere verhuurder van logies is deze nieuwe wetgeving van bijzonder belang.


Toepassingsgebied

Het Logiesdecreet is van toepassing voor alle logies die in het Vlaams gewest op de toeristische markt wordt aangeboden door de uitbater of via een tussenpersoon, waarbij tegen betaling een verblijfsmogelijkheid wordt aangeboden. Of dit professioneel dan wel occasioneel gebeurt, maakt daarbij niet uit.

Het logiesdecreet geldt daarentegen niet voor logies waar je gratis mag overnachten, logies die alleen aan familie, vrienden en kennissen worden verhuurd zonder dat hierbij reclame wordt gemaakt. Ook erkende jeugdverblijven, jeugdbewegingskampen op kampeerterreinen en in of naast jeugdlokalen, tijdelijke evenementencampings en paalkampeerterreinen vallen niet onder het Logiesdecreet.

Openings- en uitbatingsvoorwaarden

De Vlaamse Wetgever heeft ervoor gekozen om alle logies aan dezelfde openings-en uitbatingsvoorwaarden te onderwerpen. Deze zeven voorwaarden hebben tot doel de veiligheid en basiskwaliteit te garanderen:

  • er is een brandveiligheidsattest dat aantoont dat het logies voldoet aan welbepaalde brandveiligheidsnormen;
  • het logies is voldoende proper en onderhouden;
  • er wordt een verzekering voor brand en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten voor het logies én voor de uitbating;
  • de uitbater of de persoon die de dagdagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven;
  • het logies wordt minstens voor één overnachting aangeboden;
  • de uitbater heeft een eigendomsbewijs of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten;
  • de informatie over het logies is waarheidsgetrouw.

Verplichte algemene uitbatingsnormen

Naast de openings- en uitbatingsvoorwaarden bepaalt het decreet verplichte algemene uitbatingsnormen.

Het logiesaanbod wordt in twee categorieën opgedeeld: kamergebonden logies en terreingebonden logies. Voor elk van deze twee categorieën bepaalt het Logiesdecreet een beperkt aantal algemene exploitatienormen die een minimum aan comfort garanderen.

Aanmelding, erkenning en beschermde benamingen

Van zodra het logies zowel aan de openings- en uitbatingsvoorwaarden als aan de algemene uitbatingsnormen voldoet, mag het logies worden uitgebaat. Het logies dient hierbij eerst te worden aangemeld bij de dienst Toerisme Vlaanderen, dit binnen de 14 kalenderdagen nadat het logies voor het eerst te huur wordt gesteld en de publiciteit wordt opgestart.

Daarnaast kan de uitbater het logies vrijwillig laten erkennen. Deze erkenning wordt toegekend wanneer na een controle blijkt dat de openings- en uitbatingsvoorwaarden en de algemene uitbatingsnormen zijn voldaan.

Het Logiesdecreet voorziet verder in een aantal beschermde benamingen, waaraan bijkomende specifieke voorwaarden worden gekoppeld. Enkel wanneer zowel de openings- en uitbatingsvoorwaarden, de algemene uitbatingsnormen en de specifieke voorwaarden zijn nageleefd, mag men zijn logies promoten onder de beschermde benaming.

Er worden zeven beschermde benamingen bepaalt: hotel, B&B, vakantiewoning, hostel, camping, camperterrein en vakantiepark.

Classificering van logies

Naast de erkenning is het ook mogelijk om te vragen om een hotel, B&B, vakantiewoning, camping en vakantiepark in te delen in de comfortclassificatie (sterren). In de comfortclassificatie wordt aan deze vijf beschermde logies een bepaald aantal sterren toegekend, dit op basis van een hele resem criteria.

Overgangsmaatregelen

Wanneer uw logies reeds vergund of aangemeld is onder het vorige logiesdecreet, dan is het eveneens automatisch aangemeld voor het nieuwe logiesdecreet

Conclusie

Wanneer men de tekst van het nieuw Logiesdecreet leest, stelt men vast dat dit Decreet waakt over de veiligheid en kwaliteitsnormen, waarbij een groot vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de uitbaters wordt gegeven.

Stefaan Desrumaux
Tine Cottenie