Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Terug naar overzicht

Invorderingen van onbetaalde en onbetwiste schuldvorderingen buiten de rechter om

Gepubliceerd op 24/05/2017

Weldra zal de invordering van niet niet-betwiste schuldvorderingen kunnen gebeuren door middel van een snellere, buitengerechtelijke procedure. De tussenkomst van de Rechtbank zal niet meer vereist zijn, de advocaat en de gerechtsdeurwaarder krijgen hierbij een centrale rol.


Invordering van onbetaalde en onbetwiste schuldvorderingen buiten de rechter om


Historiek en doelstelling

De ministerraad keurde op vrijdag 8 mei 2015 het wetsontwerp Burgerlijk Procesrecht van minister van Justitie Koen Geens goed. Het wetsontwerp heeft tot doel de rechtspleging te moderniseren en de procedures sneller en efficiënter te laten verlopen.

In het licht van deze doelstelling wordt onder meer een nieuwe buitengerechtelijke procedure ingevoerd voor de invordering van niet-betwiste schuldvorderingen. Deze heeft als doel de invordering van niet-betwiste schuldvorderingen sneller en goedkoper te laten verlopen, zowel voor de schuldeiser als voor de schuldenaar. Bovendien wordt de rechterlijke macht op die manier ontlast van taken die niets te maken hebben met haar kerntaken.

Principes en werkwijze

De advocaat oordeelt als eerste of de zaak in aanmerking komt voor snelle betaling en zal, indien dit het geval is, een gerechtsdeurwaarder inschakelen.

Als deze laatste vaststelt dat de vordering inderdaad onbetwist is, start hij een procedure en dit zonder tussenkomst van de rechter. In deze invorderingsprocedure blijft de gerechtsdeurwaarder als spilfiguur optreden. Zo kan hij een minnelijke regeling met afbetalingstermijnen tussen partijen bewerkstelligen. Indien de schulden niet of laattijdig worden afgelost, stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal op. Verder heeft de deurwaarder de mogelijkheid om, na machtiging door een centrale autoriteit, een uitvoerbare titel af te leveren.

Teneinde voldoende waarborgen in te bouwen, is de tussenkomst van een rechter voorzien indien er alsnog betwisting zou ontstaan.

Enkel in de relatie ‘Business to Business'

Deze buitengerechtelijke procedure wordt met het wetsontwerp enkel ingevoerd in de relatie ‘Business to Business'. Ten aanzien van particuliere schuldenaars, geldt het voorstel van de snelle betaling van onbetwiste facturen voorlopig niet, en dit om de rechten van de ‘zwakkere' consument niet te beperken. Evenwel is het de bedoeling om op termijn de buitengerechtelijke procedure ook uit te breiden naar de particuliere schuldenaar, waarbij eventueel nog een aantal moduleringen kunnen worden ingelast

Inwerkingtreding

Het wetsontwerp Burgerlijk Procesrecht zal na advies van de Raad van State worden ingediend in het Parlement. Minister Geens hoopt het wetsontwerp nog vóór de zomer te kunnen stemmen.

Wij zullen u hiervan verder op de hoogte houden van zodra de inwerkingtreding een feit zal zijn.

Tine Cottenie