Trusted guides

Trusted guides

MOVING YOU FORWARD

Lees meer

No-nonsense, full service

  • Administratief recht
  • Bouw- en aannemingsrecht
  • Handelsrecht, e-commerce
  • Insolventierecht
  • Intellectueel eigendomsrecht/ICT
  • Omgevingsrecht
  • Sociaal recht
  • Vastgoedrecht
  • Vennootschappenrecht/M&A
Lees verder

Forward solving, lateral thinking

Uitdagingen aangaan. Oplossingen aanreiken. Zorgen wegnemen. Odigo voorkomt problemen. Wij zijn klankbord en denken mee over uw strategische keuzes. Ons team van complementaire specialisten zet zich even hard in voor uw zaak als voor de mensen erachter. Betrokkenheid is essentieel. Met onze gezamenlijke expertise staan we u bij op alle fronten. Nationaal en internationaal. Desnoods tot in de rechtbank.

Wij zijn advocaten én meer. Soms doen we de dingen anders. Niet omdat het kan. Wel omdat het werkt. We behouden het totale overzicht. We wijzen niet alleen de weg, we brengen u ook ter plekke. Nemen het stuur van u over als de situatie dat vereist. Nu en dan roeien we zelfs tegen de stroom in. Kortom: we denken vooruit. Altijd met úw belangen en wensen centraal. No-nonsense in ons werk, laagdrempelig en informeel in onze contacten. Legally yours... Odigo.

Lees meer

De beschermingswaardigheid van onroerend erfgoed: naar sterkere bindende criteria. Doctoraatsproefschrift van Lise Vandenhende.

Op 6 juli 2020 houdt Lise Vandenhende de verdediging van haar doctoraatsproefschrift in de Rechten van voor de U.Gent, over de beschermingswaardigheid van onroerend erfgoed. Het onderzoek van Lise Vandenhende resulteerde in 25 aanbevelingen met betrekking tot de selectie van onroerend erfgoed die leiden tot een doelmatiger beschermingsbeleid.

Webinar 'Hoe omgaan met insolventie'

Tijdig en doordacht optreden zijn de sleutels tot een succesvolle oplossing. Financieel moeilijkere tijden gaan vaak gepaard met het maken van keuzes. De onderneming die op tijd de problemen herkent en erkent zal andere keuzes kunnen maken dan die onderneming die zich midden in de crisissituatie bevindt. Tijdens dit webinar worden de verschillende fasen van een financiële crisis doorlopen. Jan Dessers gaat dieper in op het juridisch laatste redmiddel: de gerechtelijke reorganisatie. Een VKW-webinar in samenwerking met Deloitte en Odigo, donderdag 25 juni 2020, van 10u00 - 11u00. Schrijf in.

Een kamerwoning uitbaten: waar moet ik aan voldoen

U bent eigenaar van een woning, die u wilt gaan verhuren. Omwille van een belangrijk rendementsverschil heeft u ervoor gekozen de woning op te delen in kamers die elk toebehoren aan een verschillende huurder. Bij het uitbaten van een kamerwoning zult u rekening moeten houden met andere (strengere) wettelijke verplichtingen dienaangaande. Als verhuurder van een kamerwoning is het belangrijk te weten wanneer uw woning als een kamerwoning wordt beschouwd waardoor u deze andere wettelijke verplichtingen op u zult moeten nemen.

Lees meer

Het recht op staken en blokkade van de openbare weg

Wanneer een stakingsactie wordt gevoerd door vakbonden of door werknemers, kan het gebeuren dat openbare wegen worden geblokkeerd.

Is dit een toegelaten actiemiddel? Kan een wegblokkade als een misdrijf worden bestempeld en kan dit leiden tot een strafrechtelijke veroordeling van de actievoerder(s)?

Kan daaraan een veroordeling tot schadevergoeding worden verbonden?

 

Lees meer

“IN MIJN CARAVAN, BEN IK SUPERMAN” (Will Tura)

De zomertijd komt eraan en alle caravans, mobilhomes en oldtimers worden weer van stal gehaald, maar in de herfst gaan zij weer in de winterstalling, veelal bij iemand met een schuur die verschillende caravans, mobilhomes en/of oldtimers laat stallen in zijn gebouw en daar een bescheiden huurgeld voor vraagt.

Heeft u er al eens bij stilgestaan wat de juridische gevolgen daarvan zijn?

Lees meer
Journal