Trusted guides

Trusted guides

MOVING
YOU FORWARD

Lees meer

No-nonsense, full service

  • Administratief recht
  • Bouw- en aannemingsrecht
  • Handelsrecht, e-commerce
  • Insolventierecht
  • Intellectueel eigendomsrecht/ICT
  • Omgevingsrecht
  • Sociaal recht
  • Vastgoedrecht
  • Vennootschappenrecht/M&A
Lees verder

Forward solving, lateral thinking

Uitdagingen aangaan. Oplossingen aanreiken. Zorgen wegnemen. Odigo voorkomt problemen. Wij zijn klankbord en denken mee over uw strategische keuzes. Ons team van complementaire specialisten zet zich even hard in voor uw zaak als voor de mensen erachter. Betrokkenheid is essentieel. Met onze gezamenlijke expertise staan we u bij op alle fronten. Nationaal en internationaal. Desnoods tot in de rechtbank.

Wij zijn advocaten én meer. Soms doen we de dingen anders. Niet omdat het kan. Wel omdat het werkt. We behouden het totale overzicht. We wijzen niet alleen de weg, we brengen u ook ter plekke. Nemen het stuur van u over als de situatie dat vereist. Nu en dan roeien we zelfs tegen de stroom in. Kortom: we denken vooruit. Altijd met úw belangen en wensen centraal. No-nonsense in ons werk, laagdrempelig en informeel in onze contacten. Legally yours... Odigo.

Lees meer

Webinar niet-concurrentiebeding in het ondernemingsrecht

In de onderhandeling over een contract of bij de redactie ervan, wordt wel eens gespeeld met termen die de vrijheid van ondernemen beperken. Het niet-concurrentiebeding is een voorbeeld daarvan. Het komt voor in uiteenlopende overeenkomsten. Jan Coninx geeft tijdens een M&D-webinar op 26 mei 2020 een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het niet-concurrentiebeding in het ondernemingsrecht. Meer info op de website van M&D. U kan zich hier inschrijven.

Inzamelactie notebooks voor kinderen van kansarme gezinnen

Sinds de uitbraak van het Corona-virus zijn kinderen immers aangewezen op thuisonderwijs. Daarvoor is een computer of tablet echt noodzakelijk. Jammer genoeg heeft niet elk gezin zo'n toestel. Ondernemers voor een Warm België zamelen alle laptops in en heeft een team klaar staan om alle laptops terug gebruiksklaar te maken. Voel jij je ook geroepen om dit project mee te steunen? Dan kan je hier doneren of hier het formulier invullen om jouw oude laptops in te leveren. Ondernemers voor een Warm België is een initiatief van Promobutler Infinity Foundation VZW. Odigo is stichtend lid.

Social distancing op de algemene vergadering: versoepeling van de bestaande regels

Het aanbreken van de lente betekent voor veel ondernemingen het organiseren van hun jaarlijkse algemene vergadering. Hierbij de huidige dwingende regels van social distancing in acht nemen is echter geen kinderspel. Het virtueel organiseren van een algemene vergadering of de stemming van de aandeelhouders op afstand is geen sinecure en doorgaans niet voorzien in de statuten van de onderneming.

Lees meer

Fuck de Overzeese Sociale Zekerheid? Het arrest SF

Heeft de Belgische Overzeese Sociale Zekerheid nog een toekomst na het arrest SF van het Hof van Justitie? Het Hof van Justitie voorziet toepassing van de coördinatieverordening wanneer er een voldoende nauwe aanknoping is met het grondgebied van de Europese Unie. Ook wanneer een werknemer zijn werkzaamheden buiten het grondgebied van de Unie verricht. De toepassing van de verordening op werkzaamheden buiten dat grondgebied heeft echter bijwerkingen. Het ruimt de Overzeese Sociale Zekerheid uit de weg. Of niet?

Lees meer

Uithuiszettingen en huurcontracten tijdens de coronacrisis

De Vlaamse regering verbiedt tijdelijk alle uithuiszettingen tijdens de coronacrisis. Daarnaast kunnen huurders hun huurcontract tijdelijk per e-mail verlengen wegens buitengewone omstandigheden.

Lees meer
Journal