Trusted guides

Trusted guides

MOVING YOU FORWARD

Lees meer

No-nonsense, full service

  • Administratief recht
  • Bouw- en aannemingsrecht
  • Handelsrecht, e-commerce
  • Insolventierecht
  • Intellectueel eigendomsrecht/ICT
  • Omgevingsrecht
  • Sociaal recht
  • Vastgoedrecht
  • Vennootschappenrecht/M&A
Lees verder

Forward solving, lateral thinking

Uitdagingen aangaan. Oplossingen aanreiken. Zorgen wegnemen. Odigo voorkomt problemen. Wij zijn klankbord en denken mee over uw strategische keuzes. Ons team van complementaire specialisten zet zich even hard in voor uw zaak als voor de mensen erachter. Betrokkenheid is essentieel. Met onze gezamenlijke expertise staan we u bij op alle fronten. Nationaal en internationaal. Desnoods tot in de rechtbank.

Wij zijn advocaten én meer. Soms doen we de dingen anders. Niet omdat het kan. Wel omdat het werkt. We behouden het totale overzicht. We wijzen niet alleen de weg, we brengen u ook ter plekke. Nemen het stuur van u over als de situatie dat vereist. Nu en dan roeien we zelfs tegen de stroom in. Kortom: we denken vooruit. Altijd met úw belangen en wensen centraal. No-nonsense in ons werk, laagdrempelig en informeel in onze contacten. Legally yours... Odigo.

Lees meer

De beschermingswaardigheid van onroerend erfgoed: naar sterkere bindende criteria. Doctoraatsproefschrift van Lise Vandenhende.

Op 6 juli 2020 houdt Lise Vandenhende de verdediging van haar doctoraatsproefschrift in de Rechten van voor de U.Gent, over de beschermingswaardigheid van onroerend erfgoed. Het onderzoek van Lise Vandenhende resulteerde in 25 aanbevelingen met betrekking tot de selectie van onroerend erfgoed die leiden tot een doelmatiger beschermingsbeleid.

Webinar 'Hoe omgaan met insolventie'

Tijdig en doordacht optreden zijn de sleutels tot een succesvolle oplossing. Financieel moeilijkere tijden gaan vaak gepaard met het maken van keuzes. De onderneming die op tijd de problemen herkent en erkent zal andere keuzes kunnen maken dan die onderneming die zich midden in de crisissituatie bevindt. Tijdens dit webinar worden de verschillende fasen van een financiële crisis doorlopen. Jan Dessers gaat dieper in op het juridisch laatste redmiddel: de gerechtelijke reorganisatie. Een VKW-webinar in samenwerking met Deloitte en Odigo, donderdag 25 juni 2020, van 10u00 - 11u00. Schrijf in.

Kies uw gastheer (‘host’) verstandig

Cloud- en datacenters zijn niet meer weg te denken zijn uit een moderne IT-omgeving. De on-premise aanpak verdwijnt in meer en meer ondernemingen.

Bij de keuze voor een hostingprovider houdt u best ook rekening met een aantal belangrijke contractuele afspraken.

Lees meer

Landbouwbedrijf in de nalatenschap: welke opties voor de erfgenamen in onverdeeldheid?

In onze praktijk capteren we uit landbouwmiddens regelmatig de bezorgdheid met over het lot van het landbouwbedrijf bij overlijden van de landbouwer. De vrees bestaat dat bij gebrek aan een regeling met de overige erfgenamen, een (openbare) verkoop en een versnippering van het landbouwbedrijf onafwendbaar zou zijn.

Deze vrees kunnen we meestal wegnemen. Een openbare verkoop blijft de uitzondering bij een uitonverdeeldheidtreding. Het principe is steeds de verdeling in natura.

Evenwel en in het belang van de continuïteit van het landbouwbedrijf, voorziet de Wet op de Erfregeling inzake Landbouwbedrijven uit 1988 (hierna: de Wet), zoals grondig aangepast in 2015, nog een preferentieel recht in het kader van de verderzetting van het landbouwbedrijf. De openbare verkoop is werkelijk dé uitzondering.

We zetten hierna de hoofdlijnen uiteen, zonder in te gaan op alle verdere formaliteiten en details.

Lees meer

Digitalisering van het vennootschapsrecht: wat zijn de gevolgen?

Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (hierna de "Wet Digitalisering Vennootschapsrecht") gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De Wet Digitalisering Vennootschapsrecht heeft voor een gedeeltelijke omzetting van EU Richtlijn 2019/1151 gezorgd, dewelke kadert in het oogmerk van de Europese Unie om het ondernemingslandschap verder te digitaliseren.

Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen die de Wet Digitalisering Vennootschapsrecht met zich meebrengt?

Lees meer
Journal