Trusted guides

Trusted guides

MOVING YOU FORWARD

Lees meer

No-nonsense, full service

  • Administratief recht
  • Bouw- en aannemingsrecht
  • Handelsrecht, e-commerce
  • Insolventierecht
  • Intellectueel eigendomsrecht/ICT
  • Omgevingsrecht
  • Sociaal recht
  • Vastgoedrecht
  • Vennootschappenrecht/M&A
Lees verder

Forward solving, lateral thinking

Uitdagingen aangaan. Oplossingen aanreiken. Zorgen wegnemen. Odigo voorkomt problemen. Wij zijn klankbord en denken mee over uw strategische keuzes. Ons team van complementaire specialisten zet zich even hard in voor uw zaak als voor de mensen erachter. Betrokkenheid is essentieel. Met onze gezamenlijke expertise staan we u bij op alle fronten. Nationaal en internationaal. Desnoods tot in de rechtbank.

Wij zijn advocaten én meer. Soms doen we de dingen anders. Niet omdat het kan. Wel omdat het werkt. We behouden het totale overzicht. We wijzen niet alleen de weg, we brengen u ook ter plekke. Nemen het stuur van u over als de situatie dat vereist. Nu en dan roeien we zelfs tegen de stroom in. Kortom: we denken vooruit. Altijd met úw belangen en wensen centraal. No-nonsense in ons werk, laagdrempelig en informeel in onze contacten. Legally yours... Odigo.

Lees meer

De beschermingswaardigheid van onroerend erfgoed: naar sterkere bindende criteria. Doctoraatsproefschrift van Lise Vandenhende.

Op 6 juli 2020 houdt Lise Vandenhende de verdediging van haar doctoraatsproefschrift in de Rechten van voor de U.Gent, over de beschermingswaardigheid van onroerend erfgoed. Het onderzoek van Lise Vandenhende resulteerde in 25 aanbevelingen met betrekking tot de selectie van onroerend erfgoed die leiden tot een doelmatiger beschermingsbeleid.

Webinar 'Hoe omgaan met insolventie'

Tijdig en doordacht optreden zijn de sleutels tot een succesvolle oplossing. Financieel moeilijkere tijden gaan vaak gepaard met het maken van keuzes. De onderneming die op tijd de problemen herkent en erkent zal andere keuzes kunnen maken dan die onderneming die zich midden in de crisissituatie bevindt. Tijdens dit webinar worden de verschillende fasen van een financiële crisis doorlopen. Jan Dessers gaat dieper in op het juridisch laatste redmiddel: de gerechtelijke reorganisatie. Een VKW-webinar in samenwerking met Deloitte en Odigo, donderdag 25 juni 2020, van 10u00 - 11u00. Schrijf in.

De wijzigingen aan de Wet Betalingsachterstand vanaf 1 februari 2022: een kort overzicht

Recent werd in het Parlement de wet van 14 augustus 2021 goedgekeurd met het oog op de verbetering van het betaalgedrag tussen ondernemingen (B2B) en het tegengaan van misbruiken. Dit brengt opnieuw een aantal wijzigingen met zich mee van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet Betalingsachterstand) die als doel heeft ondernemingen te beschermen tegen wanbetalingen, maar waar ze onvoldoende in slaagt momenteel. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort besproken die van toepassing zijn vanaf 1 februari 2022.

Lees meer

Check-list voor iedere hoofdaannemer vooraleer hij werken uitvoert

In de bouwsector (namelijk paritair comité 124) bestaan er specifieke formaliteiten maar ook aandachtspunten die U als werkgever niet uit het oog mag verliezen. Deze regels zijn er niet om U af te schrikken maar om sociale fraude en deloyale concurrentie tegen te gaan.

Lees meer

Afpaling (minnelijk of gerechtelijk) onder het nieuw Burgerlijk Wetboek

Boek 3 "Goederen" van het nieuw Burgerlijk Wetboek (BW) is in werking getreden op 1 september 2021. Dit brengt een aantal lichte wijzigingen mee met betrekking tot de werkwijze van afpaling, voorheen geregeld in artikel 646 Oud Burgerlijk Wetboek en onder het huidig recht in artikel 3.61 BW.

Lees meer
Journal