Trusted guides

Trusted guides

MOVING YOU FORWARD

Lees meer

No-nonsense, full service

  • Administratief recht
  • Bouw- en aannemingsrecht
  • Handelsrecht, e-commerce
  • Insolventierecht
  • Intellectueel eigendomsrecht/ICT
  • Omgevingsrecht
  • Sociaal recht
  • Vastgoedrecht
  • Vennootschappenrecht/M&A
Lees verder

Forward solving, lateral thinking

Uitdagingen aangaan. Oplossingen aanreiken. Zorgen wegnemen. Odigo voorkomt problemen. Wij zijn klankbord en denken mee over uw strategische keuzes. Ons team van complementaire specialisten zet zich even hard in voor uw zaak als voor de mensen erachter. Betrokkenheid is essentieel. Met onze gezamenlijke expertise staan we u bij op alle fronten. Nationaal en internationaal. Desnoods tot in de rechtbank.

Wij zijn advocaten én meer. Soms doen we de dingen anders. Niet omdat het kan. Wel omdat het werkt. We behouden het totale overzicht. We wijzen niet alleen de weg, we brengen u ook ter plekke. Nemen het stuur van u over als de situatie dat vereist. Nu en dan roeien we zelfs tegen de stroom in. Kortom: we denken vooruit. Altijd met úw belangen en wensen centraal. No-nonsense in ons werk, laagdrempelig en informeel in onze contacten. Legally yours... Odigo.

Lees meer

De beschermingswaardigheid van onroerend erfgoed: naar sterkere bindende criteria. Doctoraatsproefschrift van Lise Vandenhende.

Op 6 juli 2020 houdt Lise Vandenhende de verdediging van haar doctoraatsproefschrift in de Rechten van voor de U.Gent, over de beschermingswaardigheid van onroerend erfgoed. Het onderzoek van Lise Vandenhende resulteerde in 25 aanbevelingen met betrekking tot de selectie van onroerend erfgoed die leiden tot een doelmatiger beschermingsbeleid.

Webinar 'Hoe omgaan met insolventie'

Tijdig en doordacht optreden zijn de sleutels tot een succesvolle oplossing. Financieel moeilijkere tijden gaan vaak gepaard met het maken van keuzes. De onderneming die op tijd de problemen herkent en erkent zal andere keuzes kunnen maken dan die onderneming die zich midden in de crisissituatie bevindt. Tijdens dit webinar worden de verschillende fasen van een financiële crisis doorlopen. Jan Dessers gaat dieper in op het juridisch laatste redmiddel: de gerechtelijke reorganisatie. Een VKW-webinar in samenwerking met Deloitte en Odigo, donderdag 25 juni 2020, van 10u00 - 11u00. Schrijf in.

De dreiging van bestuurdersaansprakelijkheid ingeval van een (nakend) faillissement

In het Belgisch recht kan een bestuurder van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid niet ten persoonlijke titel aangesproken worden voor de schulden van de vennootschap. Het betreffen immers twee afgescheiden vermogens: het vermogen van de vennootschap en het privévermogen van de bestuurder. Schuldeisers van de vennootschap moeten zich richten tot het vermogen van de vennootschap ter voldoening van hun vordering en kunnen niet aan het privévermogen van de bestuurder.

Lees meer

Afstandsregels voor beplantingen – afwijkende regeling voor het openbaar domein

Bomen, hagen en struiken kunnen niet zomaar langs de perceelgrens geplaatst worden zoals men wil. 

Er moeten afstandsregels gerespecteerd worden. Indien de afstandsregels niet worden gerespecteerd,  kan de buur het snoeien of het rooien van de beplanting eisen.  

Een onderscheid dringt zich wel op tussen beplantingen op openbaar domein en deze op private eigendom. 

Lees meer

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet – Opzeggingsmogelijkheden verpachter (deel 6)

In deze bijdrage gaan we inhoudelijk in op de opzeggingsmogelijkheden voor de verpachter.  Er bestaan 4 categorieën, waarvan wij nu de eerste zullen bespreken. 

Lees meer
Journal