Trusted guides

Trusted guides

Moving you forward

En savoir plus

No-nonsense, full service

 • Droit administratif
 • Droit de construction et d'entreprise
 • Droit commercial, e-commerce
 • Droit d'insolvabilité
 • Propriété intellectuelle/ICT
 • Droit de l'environnement
 • Droit social
 • Droit de l'immobilier
 • Droit des sociétés, Fusac
  Lees verder

  Forward solving, lateral thinking

  Accepter les défis. Fournir des solutions. Faire disparaître les soucis. Odigo prévient les problèmes. Nous faisons office de caisse de résonance et réfléchissons avec vous quant à vos choix stratégiques. Notre équipe de spécialistes complémentaires est aussi engagée envers votre affaire qu'envers les personnes qui la soutiennent. L'engagement est essentiel. Grâce à notre expertise combinée, nous vous assistons sur tous les fronts. Au niveau national et international. Si nécessaire, jusqu'au tribunal.

  Nous sommes des avocats et plus encore. Parfois, nous faisons les choses différemment. Pas parce que nous le pouvons. Parce que ça marche. Nous gardons une vue d'ensemble. Nous ne vous montrons pas seulement le chemin, mais nous le faisons avec vous. Prenez le volant si la situation l'exige. Il nous arrive même de ramer à contre-courant. En bref, nous pensons à l'avenir, nous anticipons. Toujours en gardant à l'esprit vos intérêts et vos souhaits. Pas de non-sens dans notre travail, accessibles et informels dans nos contacts. Legally yours... Odigo.

  Lees meer

  Webinar niet-concurrentiebeding in het ondernemingsrecht

  In de onderhandeling over een contract of bij de redactie ervan, wordt wel eens gespeeld met termen die de vrijheid van ondernemen beperken. Het niet-concurrentiebeding is een voorbeeld daarvan. Het komt voor in uiteenlopende overeenkomsten en kan omschreven worden als een beding waarbij een partij zich ertoe verbindt om tijdens de duur of na het einde van het contract geen activiteiten uit te oefenen die concurreren met de activiteiten van de andere partij. Jan Coninx geeft tijdens een M&D-webinar op 26 mei 2020 een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het niet-concurrentiebeding in het ondernemingsrecht. Meer info of inschrijven op de website van M&D. U kan zich hier inschrijven.

  Inzamelactie notebooks voor kinderen van kansarme gezinnen

  Sinds de uitbraak van het Corona-virus zijn kinderen immers aangewezen op thuisonderwijs. Daarvoor is een computer of tablet echt noodzakelijk. Jammer genoeg heeft niet elk gezin zo'n toestel. Ondernemers voor een Warm België zamelen alle laptops in en heeft een team klaar staan om alle laptops terug gebruiksklaar te maken. Voel jij je ook geroepen om dit project mee te steunen? Dan kan je hier doneren of hier het formulier invullen om jouw oude laptops in te leveren. Ondernemers voor een Warm België is een initiatief van Promobutler Infinity Foundation VZW. Odigo is stichtend lid.

  Social distancing op de algemene vergadering: versoepeling van de bestaande regels

  Het aanbreken van de lente betekent voor veel ondernemingen het organiseren van hun jaarlijkse algemene vergadering. Hierbij de huidige dwingende regels van social distancing in acht nemen is echter geen kinderspel. Het virtueel organiseren van een algemene vergadering of de stemming van de aandeelhouders op afstand is geen sinecure en doorgaans niet voorzien in de statuten van de onderneming.

  En savoir plus

  Fuck de Overzeese Sociale Zekerheid? Het arrest SF

  Heeft de Belgische Overzeese Sociale Zekerheid nog een toekomst na het arrest SF van het Hof van Justitie? Het Hof van Justitie voorziet toepassing van de coördinatieverordening wanneer er een voldoende nauwe aanknoping is met het grondgebied van de Europese Unie. Ook wanneer een werknemer zijn werkzaamheden buiten het grondgebied van de Unie verricht. De toepassing van de verordening op werkzaamheden buiten dat grondgebied heeft echter bijwerkingen. Het ruimt de Overzeese Sociale Zekerheid uit de weg. Of niet?

  En savoir plus

  Uithuiszettingen en huurcontracten tijdens de coronacrisis

  De Vlaamse regering verbiedt tijdelijk alle uithuiszettingen tijdens de coronacrisis. Daarnaast kunnen huurders hun huurcontract tijdelijk per e-mail verlengen wegens buitengewone omstandigheden.

  En savoir plus
  Journal