Wheel right

Wheel right

MOVING YOU FORWARD

Expertise

Verzekeringsrecht

-  Algemeen verzekeringsrecht
-  Problemen in verband met verzekeringsdekking, regres
-  Audit van verzekeringspolissen
-  Polissen bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheid
-  Herverzekering en retrocessies
-  Regulatoire aspecten