Wheel right

Wheel right

MOVING YOU FORWARD

Expertise

Vennootschappenrecht, M&A

-  Keuze van de vennootschapsvorm
-  Oprichting vennootschappen / VZW's / stichtingen
-  Opstellen of screenen statuten
-  Aandeelhoudersovereenkomsten
-  Managementovereenkomsten
-  Interne vennootschapsdocumenten (oproeping algemene vergadering, notulen,...)
-  Organisatie van (deugdelijk) bestuur
-  Begeleiden van overnames / fusies / splitsingen / herstructureringen
-  Uitwerken van aangepaste vennootschapsstructuren
-  Geschillen tussen aandeelhouders
-  Bescherming belangen van minderheidsaandeelhouders
-  Aansprakelijkheid van bestuurders en directie
-  Uitgifte van aandelen, warrants en obligaties