Wheel right

Wheel right

MOVING YOU FORWARD

Expertise

Vermogensplanning

-  Huwelijksvermogensrecht en huwelijkscontracten
-  Erfrecht, schenkingen en testamenten
-  Vereffening en verdeling van nalatenschappen
-  Controlebehoud over vermogen via binnenlandse en/of buitenlandse beheerstructuren

Uw specialisten