Wheel right

Wheel right

MOVING YOU FORWARD

Expertise

Familiaal vermogensrecht, familierecht

-  Vermogensplanning
-  Controlebehoud over vermogen via binnenlandse en/of buitenlandse beheerstructuren
-  Vereffening en verdeling van nalatenschappen en huwgemeenschappen

-  Huwelijksvermogensrecht en huwelijks- en samenlevingscontracten 
-  Erfrecht, schenkingen en testamenten 
-  Familierecht (samenleving, echtscheiding, adopties,...)
-  Complexe gezinssituaties en adopties