Internationaal

Internationaal

TRUSTED GUIDES, MOVING YOU FORWARD

Expertise

Internationaal

De wereld bruist van de energie, een wereld vol contrasten. Hoogopgeleide werknemers worden tewerkgesteld in andere landen of migreren naar andere landen. Er zijn werknemers die tijdelijk in België worden tewerkgesteld en werknemers die worden tewerkgesteld in twee of meer landen. Internationale spelers voeren activiteiten in België of zoeken er nieuwe mogelijkheden. Overnames, joint-ventures, commerciële relaties steken de grenzen over. Odigo omarmt alle aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling en globale mobiliteit. Odigo verleent alle juridische diensten om internationale tewerkstelling, zowel inbound als outbound, in goede banen te leiden, betrokken, scherp en pragmatisch. Zowel voor relaties in ondergeschikt verband of in zelfstandig verband, als voor grensoverschrijdende projecten. Odigo beschikt bovendien over een uitgebreid netwerk over de hele wereld. Desgewenst kunnen wij ter plaatse mensen aanbevelen of begeleiden die de lokale wet- en regelgeving kennen.


Aannemingsovereenkomsten / samenwerkingen
Arbeidsvergunningen en beroepskaarten
Detachering van en naar het buitenland
Detacheringsbrieven
Distributie
Dubbelbelastingsverdragen
Erkenning van uitzendkantoren
Frans recht
Hoofdelijke aansprakelijkheid
Inhoudingsplicht
Internationale agentuurovereenkomsten

Internationale arbeidsovereenkomsten
Internationaal privaatrecht
Immigratie / verblijf
Internationale sociale zekerheid
Limosa
Privacy / GDPR
Statuut van grensarbeiders
Terbeschikkingstelling van buitenlandse werknemers
Toepasselijk arbeidsrecht
Zelfstandigenstatuut (schijnzelfstandigheid,...)