Bouw en sociaal

Bouw en sociaal

TRUSTED GUIDES, MOVING YOU FORWARD

Expertise

Bouw en sociaal

Bouw en vastgoed zijn bij uitstek terreinen waar veel specialistische kennis komt bij kijken. Bij de ontwikkeling en realisering van bouwprojecten moet in toenemende mate rekening worden gehouden met verschillende rechtsdomeinen. Odigo biedt een antwoord op de multidisciplinariteit en complexiteit van hedendaagse bouwprojecten. Onze advocaten in het bouw- en sociaal recht adviseren en procederen als tandem over alle voorkomende aspecten van bouwprojecten, vanaf het prille begin tot aan de voltooiing van een project. Over aspecten van ruimtelijke ordening en milieurecht, over projectontwikkeling en bouw, over de (ver)huur en (ver)koop van vastgoed. Maar ook over het menselijk kapitaal dat betrokken is bij bouwprojecten, over onderaanneming van werken en detachering, of bij arbeidsongevallen. Omdat wij alle nodige expertise in huis hebben, creëren we een doorgedreven efficiëntie en een unieke synergie.

   


   Aan- en verkoop van vastgoed / Wet Breyne
   Aannemingsovereenkomsten / samenwerkingen
   Aanwezigheidsregistratie (Checkin@Work / ConstruBadge)
   Algemene voorwaarden
   Arbeidsongevallen
   Arbeidsovereenkomsten
   Bouw- en milieumisdrijven
   Detachering en tewerkstelling van buitenlandse werknemers
   Hoofdelijke aansprakelijkheid
   Huurovereenkomsten en -geschillen
   Inhoudingsplicht

   Niet-concurrentie / niet-afwerving
   Ontslag
   Privacy / GDPR
   Slechte betalers
   Sociale inspectie
   Sociaal strafrecht
   Terbeschikkingstelling van (buitenlandse) werknemers
   Vastgoedbeheer en -exploitatie
   Werken in het buitenland
   Werkmelding
   Zelfstandigenstatuut (schijnzelfstandigheid,...)

   Uw specialisten