Rock solid crew

Rock solid crew

MOVING YOU FORWARD

Team

Terug naar overzicht

Eva Kindt

Eva Kindt (°1999, Roeselare) behaalde in 2022 haar Master in de Rechten (KUL) met specialisatie in het privaat- en strafrecht.

Haar voorkeur geniet het aansprakelijkheidsrecht, waarbij ze zowel burgerlijke als strafrechtelijke geschillen behandelt (medische aansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid).

Naast het aansprakelijkheidsrecht heeft Eva een bijzondere interesse ontwikkeld voor het bouw- en vastgoedrecht (koop-verkoop, aanneming, huur, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal, burenhinder).

Sinds 1 oktober 2022 is Eva lid van de balie West-Vlaanderen en vervoegde ze het team Odigo in Kortrijk.


Talen: Nederlands, Frans, Engels