Wheel right

Wheel right

MOVING YOU FORWARD

Expertise

Arbeids- en sociaal recht

-  Aanwerving, tewerkstelling, ontslag
-  Schijnzelfstandigheid en terbeschikkingstelling
-  Managementovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten
-  Buitenlandse werknemers, detachering en aanneming
-  Arbeidsreglementen
-  Collectieve arbeidsrelaties
-  Herstructurering en overdracht van onderneming
-  Sociale zekerheid
-  Arbeidsongevallen
-  Veiligheid en welzijn op het werk
-  Sociale inspecties en sociaal strafrecht