Rock solid crew

Rock solid crew

MOVING YOU FORWARD

Team

Terug naar overzicht

Caroline Geenen

Caroline Geenen houdt zich voornamelijk bezig met successieplanning, begeleiding van familiale bedrijfsopvolging, vereffening-verdeling van nalatenschappen, fiscaal recht en familierecht. Tevens is zij erkend bemiddelaar in familiale zaken. Zij studeerde rechten aan de KU Leuven en behaalde in 2002 haar diploma. Tevens genoot zij een aanvullende opleiding in het vennootschapsrecht aan de KU Brussel en behaalde hierin in 2005 een master. Zij was van oktober 2002 t.e.m. september 2005 als advocaat verbonden aan Monard-D'Hulst. Caroline maakte vervolgens de overstap naar Deloitte om daar vanaf oktober 2005 t.e.m. augustus 2010 het team vermogensplanners te versterken. Voorts was zij vanaf september 2010 t.e.m. maart 2013 vennoot bij een adviesbureau voor KMO's waar zij verantwoordelijk was voor de juridische dienstverlening.

Caroline Geenen spreekt op diverse seminaries met o.a. volgende onderwerpen: ‘Erfrecht: enkele actuele issues in huwelijksvermogensrecht belicht vanuit vermogensplanning', ‘Schenken met behoud van bezit', ‘De gezinswoning als actuele insteek voor vernieuwing van huwelijkscontract en testament', ‘Burgerlijke maatschap versus stichting-administratiekantoor: instrument van vermogensplanning', ‘Onroerend goed in het buitenland belicht vanuit het erfrecht, de successierechten en de inkomstenbelastingen', ‘Vererving van familiale bedrijven in tijden van crisis, ruimte voor creatieve vermogensplanning?',...

-  Successieplanning en familiale bedrijfsopvolging
-  Vereffening-verdeling nalatenschappen
-  Fiscaal recht
-  Familierecht
-  Bemiddeling in familiale zaken

Talen: Nederlands, Engels, Frans


    Bibliografie:

    • ‘Bescherm als zelfstandige optimaal uw privé-vermogen' (Indicator)
    • De veertiendaagse adviesbrief ‘Tips&advies' van Indicator m.b.t. ‘U en uw vennootschap', ‘De ervaren bedrijfsleider',...
    • De maandelijkse adviesbrief ‘Vermogen' van Indicator
    • De tweewekelijkse adviesbrief ‘Professioneel Vermogensadvies' van Kluwer