Rock solid crew

Rock solid crew

MOVING YOU FORWARD

Team

Terug naar overzicht

Stefaan Desrumaux

Stefaan Desrumaux is gespecialiseerd in het aannemingsrecht, bouwrecht en onroerend goedrecht (koop-verkoop, erfdienstbaarheden, mede-eigendom en appartementsrecht, burenhinder, leegstand,...). Hij is tevens actief in de praktijkgebieden milieurecht en stedenbouw.

Hij staat hierbij heel wat aannemers, bouwheren, particulieren, projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars en verzekeraars bij, niet alleen in geschillen en procedures maar ook met praktisch en oplossingsgericht advies. Hij betracht steeds een snelle, pragmatische buitengerechtelijke oplossing, indien echter aangewezen of noodzakelijk, aarzelt hij niet om alle nodige gerechtelijke stappen te ondernemen, desgevallend in kortgeding of bij eenzijdig verzoekschrift om de gewenste oplossing op korte termijn te bekomen.

Stefaan Desrumaux heeft een uitgebreide kennis opgebouwd op het vlak van huurrecht (handelshuur, woninghuur, gemene huur,...). Hij heeft ook een bijzondere interesse en ervaring in het pachtrecht en het agrarisch recht (gerechtelijke procedures, opstellen en beoordelen van uiteenlopende landbouw-gerelateerde overeenkomsten, begeleiden en adviseren op het gebied van overnames, familiaal vermogensrecht,...).

Daarnaast verleent Stefaan Desrumaux ook regelmatig bijstand in het kader van gerechtelijke reorganisaties gerechtelijke reorganisaties (GREO - Gerechtelijke Reorganisatie, WCO) in de bouw- en aannemingssector, maar ondertussen ook in talrijke andere sectoren. Hij heeft hierbij een ruime ervaring zowel wat de begeleiding van de ondernemingen in moeilijkheden betreft, als wat betreft de begeleiding van de schuldeisers en/of andere belanghebbenden bij GREO's. Verder begeleidt en adviseert Stefaan ook ondernemingen bij (pre-)faillissement situaties (beslag, zekerheden, aansprakelijkheid,...), met een doorgedreven kennis van het insolventierecht en een pragmatische aanpak.

Stefaan is Master in de rechten (Universiteit Gent, 2005) en in het milieurecht (Universiteit Gent, 2006). In 2008 heeft hij een Postgraduaat in de Vastgoedkunde (KU Leuven) behaald, dit teneinde zijn kennis en ervaring op het gebied van bouwrecht, vastgoedrecht en omgevingsrecht in te zetten in multidisciplinaire projecten en praktijkgericht inzicht te bieden in de verschillende deelgebieden van de vastgoedkunde.

Hij spreekt regelmatig op studiedagen over een breed scala aan huurrechtelijke kwesties en andere onderwerpen met betrekking tot vastgoed.

Sinds 2006 is hij lid van de balie van West-Vlaanderen.

 

Talen: Nederlands, Frans, Engels


Bibliografie

  • DESRUMAUX, S. en COTTENIE, T., "Erfpacht" in ARTESCHENE, I. en PORTUGAELS, N., Wet en Duiding Bouw- editie 2015, Brussel, Larcier, 2015.
  • DESRUMAUX, S. en COTTENIE, T., "Recht van opstal" in ARTESCHENE, I. en PORTUGAELS, N., Wet en Duiding Bouw - editie 2015, Brussel, Larcier, 2015.
  • DESRUMAUX, S., "Jacht", in VANHEUSDEN, B. (ed.), Milieurecht geannoteerd 2013, Brugge, Die Keure, 2013.
  • DESRUMAUX, S., "Het Soortenbesluit: wat ruist er door het struikgewas?", Milieu- en Energierecht 2010, afl. 4, 195-210.
  • DESRUMAUX, S., "Administratief beroep inzake milieuvergunningen", in WOUTERS, K. (ed.), Het administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 143-188.