Rock solid crew

Rock solid crew

MOVING YOU FORWARD

Team

Terug naar overzicht

Piet Carlier

Advocaat-Vennoot Kantoor: Hasselt Piet.Carlier@odigo.eu
Expertise:

Piet Carlier studeerde af in 1975 (VUB) als licentiaat in de rechten. Hij is advocaat sinds september 1975. Hij vervulde diverse mandaten in de beroepsorganisatie van de Orde van Advocaten. Piet Carlier was o.m. Stafhouder van de Balie Hasselt (1998-2000).

Piet Carlier is vooral actief in het sociaal recht en in het insolventierecht. Hij behandelt dossiers in tuchtzaken t.a.v. vrije beroepen. Hij heeft een ruime ervaring als curator van faillissementen daartoe aangesteld door de rechtbank van koophandel te Hasselt. Piet Carlier is medeoprichter van het advocatenkantoor Monard-D'Hulst en was aan dit kantoor verbonden als vennoot, verantwoordelijke voor de afdelingen Sociaal Recht en Insolventierecht, in de periode 1 januari 1990 tot 1 september 2013. Hij is thans vennoot in het advocatenkantoor Odigo. Hij is auteur van publicaties m.b.t. topics uit het Sociaal Recht en het Insolventierecht. Hij was medeauteur van de Voka Wijzer "Stakingsrecht"(2008) en spreker op diverse seminaries, o.a. op verzoek van werkgeversorganisaties, en dit o.m. over sociaal recht en insolventierecht.

Sociaal recht:

  • Ontslag (o.m. om dringende redenen)
  • Sociaalrechtelijke aspecten m.b.t. de tewerkstelling in tijdelijke handelsvennootschappen
  • De Arbeidsrelatiewet - schijnzelfstandigheid
  • Sociale Media en Arbeidsrecht
  • Bijzondere clausules in arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglement
  • Stakingsrecht en de toepassing van het eenzijdig verzoekschrift bij collectieve acties van werknemers
  • ...

Insolventierecht:

  • De wet betreffende de continuïteit van ondernemingen (WCO)
  • De mogelijkheden van schuldeisers t.a.v. situaties van faillissement, WCO, vereffening van vennootschappen, collectieve schuldenregeling
  • ...

Talen: Nederlands, Frans, Engels