Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Journal

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet (deel 4)

Publié le 22/03/2024

In de vorige editie bespraken we de duurtijd en de soorten pachtovereenkomsten.  In deze bijdrage gaan we in op de pachtoverdracht en de onderpacht. 

En savoir plus ...

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet (deel 3)

Publié le 22/03/2024

Wij bespraken in vorige edities reeds het toepassingsgebied, de verplichting om een geschrift op te stellen en de pachtprijs. We gaan verder met de duurtijd en de soorten pachtovereenkomsten.

En savoir plus ...

Het testament: een knap instrument, maar wees goed voorbereid

Publié le 22/03/2024

Wanneer u uw vermogen of successie wil plannen, bestaat er een waaier aan juridische instrumenten.  Naast de schenking, is het testament één van de bekendste instrumenten. Het testament is en blijft een knap instrument dat vele mogelijkheden biedt. Wees echter goed voorbereid. In een notendop overlopen we even met u de voornaamste spelregels en aandachtspunten. 

En savoir plus ...

Huis te koop: wie biedt, die bindt …

Publié le 22/03/2024

U kent het gevoel wel wanneer u op zoek bent naar een nieuwe woning en meteen ‘verkocht’ bent. Vervolgens brengt u snel en mogelijks niet weloverwogen een bod uit. 

De vraag die zich opdringt is de volgende: is de koop gesloten en bent u met andere woorden gebonden deze verder uit te voeren?

En savoir plus ...

Rijongeschikt verklaard. Wat nu?

Publié le 22/03/2024

Sedert enkele jaren is het rijgedrag van personen onder invloed van alcohol of drugs een doorn in het oog van de beleidsmakers.

De recente gebeurtenissen in Gent waar twee wielertoeristen de dood vonden nadat zij weggemaaid werden door een bestuurder met 3 gr/liter alcohol in zijn bloed, die niet over een rijbewijs beschikte en meerdere voorgaanden ter zake had, geven hen natuurlijk volmondig gelijk. Hoewel dergelijke uitwassen niet uit te sluiten zijn - er is immers geen kruit gewassen tegen zij die zich van wet noch gebod aantrekken - is er toch sterke druk op het gerechtelijk apparaat om repressiever op te treden tegen personen die onder invloed sturen.

Vooral problematisch gebruik wordt daarom aangepakt. Een van de veiligheidsmaatregelen is de mogelijks verruimde toepassing van het alcoholslot, een ander middel is het lichamelijk of geestelijk ongeschikt verklaren van bestuurders die problematisch gebruik vertonen.

De focus van deze nieuwsbrief ligt op deze laatste maatregel.

En savoir plus ...

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet (deel 2)

Publié le 21/12/2023

In het eerste deel werd het toepassingsgebied van het nieuw Vlaams Pachtdecreet besproken, we gaan verder met het vervolg hierop.

Wij willen hierbij ook vermelden dat het Pachtdecreet ondertussen gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2023. 

En savoir plus ...

Nieuwe verplichtingen voor wie bemiddelt in vastgoed

Publié le 21/12/2023

Op 1 februari 2024 treedt een nieuw Koninklijk Besluit in werking dat de bemiddelingsovereenkomsten tussen vastgoedmakelaars en consumenten zal regelen. Dit KB vervangt het zogenaamde ‘KB Freya’ (het KB van 12 januari 2007 betreffende bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars). 

Het nieuwe KB is van toepassing op alle makelaarsovereenkomsten die vanaf 1 februari 2024 gesloten worden.

Het nieuwe KB bouwt voort op het KB Freya uit 2007, maar wijzigt, verfijnt en moderniseert een aantal principes.

Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij:

En savoir plus ...

Benoeming van nieuwe bestuurder(s) in vennootschappen vereist bijkomende administratieve formaliteiten

Publié le 10/11/2023

Op 1 augustus 2023 trad de nieuwe wet betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden in werking (i.e. Wet 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden, BS 1 juni 2023). Op basis van deze wet dient bij de benoeming tot een bestuursfunctie van een persoon in een vennootschap, een verklaring te worden ingediend bij de griffie waarin de vennootschap/vereniging stelt dat aan deze persoon geen actueel bestuursverbod werd opgelegd door een rechtscollege van een lidstaat van de EER.

En savoir plus ...

Het verhuren van een eengezinswoning aan (buitenlandse) arbeidskrachten, aan een groep vrienden,…: maak steeds de juiste analyse!

Publié le 10/11/2023

Als eigenaar van een huurwoning kan er worden nagedacht om de woning aan meerdere personen tegelijk te verhuren en zo bijvoorbeeld meer betaalzekerheid te hebben, of een hoger bedrag aan huurgelden te kunnen innen, of tegemoet te komen aan de grote vraag naar dergelijke woningen,…  

Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verhuren van een woning aan verschillende (buitenlandse) arbeidskrachten/werknemers of aan studenten die elk apart een huurovereenkomst hebben met de eigenaar,…

Bij het verhuren van de woning aan verschillende personen tegelijk, heerst het risico dat de woning de kwalificatie krijgt van ‘kamerwoning’ en niet meer als ‘eengezinswoning’. Probleem hierbij is dat een ‘eengezinswoning’ niet zonder vergunning mag worden omgevormd tot een ‘kamerwoning’ en dat voor een ‘kamerwoning’ strengere kwaliteitsvereisten gelden. 

 

En savoir plus ...

HET NIEUW VLAAMS PACHTDECREET (deel 1)

Publié le 10/11/2023

Het is zover, het nieuw Vlaams Pachtdecreet is gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 4 oktober 2023.

Het Pachtdecreet zal niet enkel van toepassing zijn op de nieuwe pachtovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 november 2023, maar ook op alle andere (oude) pachtovereenkomsten.

En savoir plus ...