Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Actualités

NIEUWSFLASH: Zaterdag blijft hoogstwaarschijnlijk een werkdag in het sociaal recht

Publié le 17/11/2022

In het sociaal recht wordt o.m. voor het berekenen van bepaalde termijnen, waaronder de uitwerking van een aangetekende (opzeggings)brief en het bepalen van de driedagentermijn in het kader van een ontslag om dringende reden, een zaterdag beschouwd als een werkdag die in aanmerking moet worden genomen. 

Of dit nog het geval zal zijn vanaf 1 januari 2023 is onduidelijk. 

 

En savoir plus ...

HET AANWEZIGHEIDSQUORUM OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS: HOE GEBEURT DE BEREKENING? UITGELEGD AAN DE HAND VAN VOORBEELDEN

Publié le 04/11/2022

Het aanwezigheidsquorum heeft betrekking op feit dat de algemene vergadering geldig kan vergaderen. 

Dit quorum wordt beoordeeld aan het begin van de algemene vergadering. 
Er moet rekening gehouden worden met verschillende componenten die bepalen of de algemene vergadering van mede-eigenaars geldig kan doorgaan.

En savoir plus ...

BEZINT (samen) EER GE ONTBINDT

Publié le 04/11/2022

I. INLEIDING: BELANG VAN HANDELSHUUR

De handelshuurwetgeving is er vaak op gericht jonge beginnende ondernemers, dan wel gevestigde ondernemers, toe te laten hun handelszaak uit te baten in prestigieuze panden op florerende locaties, zonder de investering van het pand te moeten dragen. Op die manier wordt het economisch gezien interessant om via huurcontracten te werken. Het is zo dat op de contracten die worden gesloten specifiek voor de huur van handelspanden, de handelshuurwet op dwingende wijze van toepassing is. Deze wet voorziet voor de huurders een grotere bescherming dan huurovereenkomsten die niet onder deze specifieke regelgeving vallen, zoals bijvoorbeeld een minimum contractduur van 9 jaar, een recht ten voordele van de huurder op 3 huurhernieuwingen, beperkte opzegmogelijkheden voor de verhuurder,… Het is immers van belang voor de huurder dat de stabiliteit en continuïteit van de handelszaak zo veel mogelijk wordt gewaarborgd, omdat de handelaars veelal hun hart en ziel in hun handelszaak steken. Natuurlijk gaan alle rechten voor de huurders ook gepaard met enkele plichten. Zo moeten zij ook ten opzichte van de verhuurder een goede communicatie vooropstellen en in geval van vroegtijdige beëindiging van de huur, omwille van allerlei redenen, bepaalde wettelijke bepalingen naleven.

Kortom: de handelshuurwetgeving is erop gericht om voor zowel de huurder als de verhuurder stabiliteit en continuïteit te geven. 

Hét sleutelwoord in elke samenwerking is een goede communicatie tussen partijen, want vanzelfsprekend kan de wet niet allesomvattend zijn. Een recent voorbeeld uit de praktijk situeert dit.

In elk geval is het van belang indachtig te zijn dat de beschermde partij niet op voorhand afstand kan doen van de bescherming, gelet op het dwingend karakter. 

II. UIT HET LEVEN GEGREPEN

Recentelijk kwam een interessant voorbeeld in onze praktijk die de beperkingen van een wettelijke regeling illustreert en die bevestigt dat, hoe goed de wettelijke regeling ook is, hoe hard men ook gewerkt heeft aan een alles-voorziende-overeenkomst, men niet alles kan voorzien. In voorkomend geval neemt de huurder bepaalde...

En savoir plus ...

FUNDING LOSS: HET TEVEEL ACHTERAF NOG TERUGVORDEREN?

Publié le 04/11/2022

De vraag luidt of de kredietnemer, na verloop van enkele maanden of jaren, nog protest kan aantekenen bij de bank én het te veel betaalde bedrag alsnog kan terugvorderen. 

En savoir plus ...

OUT-OF-OFFICE!?

Publié le 04/11/2022

E-mailboxen puilen uit van belangrijke informatie.  Als werkgever wil je het liefst zoveel mogelijk data bijhouden. Een werknemer die tijdelijk afwezig is of definitief vertrekt, geeft daarom soms een tegengesteld belang. Wat kan en mag?

Rekening houdend met de strengste bepaling vanuit de GDPR of de CAO nr. 81 worden hierna de actiepunten overlopen, specifiek voor e-mailboxen.  

 

En savoir plus ...

“Rien ne va plus” – Bevestiging en verstrenging van de wekelijkse stortingslimiet bij online kansspelen en sportweddenschappen.

Publié le 20/10/2022

Inzetten op online kansspelen en sportweddenschappen is populairder dan ooit te voren. Spelers en het gewone publiek worden continu geconfronteerd met gokreclames op televisie en social media. Gokbedrijven zetten hun sponsoringsbudget volop in om vaste partners te worden van elke sportclub en zodoende hun bedrijven algemene naambekendheid te geven in de maatschappij.

Deze populariteit en normalisering van het gokken ziet men ook terug in de jaarlijkse cijfers dewelke de Kansspelcommissie opvolgt. Vooral tijdens de pandemie steeg het online gokgedrag, waarbij men vooral wijst op het steeds groter aantal jongeren die al eens een gokje durven te wagen. Meer dan ooit houdt het amper moeite in voor spelers om geld in te zetten via hun smartphone of computer.
De continue gokreclame en normalisering van de online kansspelen en sportweddenschappen werkt verslavingen in de hand. Volgens de minister van Justitie Van Quickenborne zou er bij meer dan 100.000 gokkers sprake zijn van een gokverslaving en bij een derde van hen zelfs van een ernstige verslaving.

Aangezien de online vorm van gokken ruimschoots de fysieke kansspelenruimtes en casino’s heeft overtroffen, heeft de overheid beslist om regels en beperkingen in te voeren om de online spelers en gokkers te beschermen door hen een veilige en gecontroleerde spelomgeving te bieden.

En savoir plus ...

Beroepsmogelijkheden na examenresultaten

Publié le 30/06/2022

Het is een blijvende en stijgende trend: studenten die het na de afloop van hun examens niet eens zijn met hun resultaten en hier iets wensen tegen te ondernemen. Alleen weten ze vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken omdat de procedures niet algemeen gekend zijn en bovendien is de tijd om enige actie te ondernemen zéér beperkt. In eerste instantie moet men bij de onderwijsinstelling - waarbij men als student is ingeschreven - een interne beroepsprocedure opstarten. Indien men hier bot vangt, kan men zich daarna nog altijd richten tot de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.

En savoir plus ...

Wat indien aannemingswerken burenhinder (dreigen te) veroorzaken?

Publié le 20/06/2022

Nu Vlaanderen meer en meer volgebouwd geraakt, verhoogt ook het risico dat door de uitvoering van aannemingswerken hinder bij de buren wordt veroorzaakt.  Welke actie kan de buur ondernemen wanneer hij schade ondervindt, of schade dreigt te ondervinden?

En savoir plus ...

Energiebesparende investeringen in uw verhuurde woning: energiebesparing op lange termijn én direct voordeel door huurprijsherziening

Publié le 20/06/2022

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen, is het belangrijk om uw woning energiezuinig te maken. Sinds het Woninghuurdecreet geven energiebesparende investeringen aan een pand dat u verhuurt u een directe return, doordat u de huurprijs kan verhogen wanneer u aanzienlijke investeringen doet.

En savoir plus ...

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen: een overzicht

Publié le 20/06/2022

Het klimaat evolueert met rasse schreden. Diverse maatregelen dringen zich dus op, niet in het minst met betrekking tot bestaande gebouwen. Een groot deel van dit patrimonium is immers niet klaar voor de toekomst, en is daarenboven vaak energieverslindend. Ingevolge de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 werd daarom onder meer beslist om het Energiedecreet en het Energiebesluit te wijzigen, zodat een grondige renovatie van gebouwen vanaf nu een belangrijke prioriteit wordt. Deze bijdrage viseert enkel de wijzigingen voor niet-residentiële gebouwen, al gelden er intussen ook nieuwe normen voor verplichte renovaties van residentiële gebouwen.

En savoir plus ...