Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Actualités

NIEUWSFLASH: de automatische e-mails vanuit het omgevingsloket mogen wel wat uitgebreider zijn…

Publié le 18/01/2023

Voor stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen, milieu-activiteiten, kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Beslissingen over vergunningen worden geregistreerd op het omgevingsloket.

Deze beslissingen worden onder meer aan de aanvrager gecommuniceerd via een automatische e-mail van het omgevingsloket.

Een bijzonder summiere e-mail…

Geachte heer of mevrouw
Volgende actie werd uitgevoerd: De beslissing werd geregistreerd. U vindt hierover meer informatie in het Omgevingsloket in het digitale dossier …   in het tabblad projectverloop.

Met vriendelijke groeten, 
Het Omgevingsloket 
Maar met verregaande gevolgen…

Voor de bestemmeling van deze e-mail begint de beroepstermijn van 30 of 45 dagen in principe te lopen de dag na de ontvangst ervan. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in 2 recente arresten van 12 januari 2023 (RvVb-A-2223-0426 en RvVb-A-2223-0427) geoordeeld dat indien deze automatische e-mail  zélf geen beroepsmodaliteiten vermeldt, de beroepstermijn van 30 of 45 dagen pas start vier maanden na de ontvangst van deze e-mail.

De beroepsmodaliteiten houden in: of de bestemmeling beroep kan instellen, bij welke instantie en binnen welke termijn.

Besluit 

Het wordt nu wachten op een aanpassing van deze standaard automatische e-mails vanuit het omgevingsloket.

Zolang de summiere standaardmail van het omgevingsloket niet wordt aangepast, zal de beroepstermijn pas vier maanden na de verzending ingaan.

U heeft dus voorlopig even wat meer tijd om beroep in te dienen.


 

En savoir plus ...

Schenken onder de kerstboom - Hoe a “merry” christmas geen nachtmerrie wordt

Publié le 25/12/2022

Kerstmis is het feest van de vrede en de vrijgevigheid. U wilt uw lieve kinderen graag verrassen en een financieel duwtje in de rug geven. Kan dat zomaar? Hoe pak ik het aan? Kijkt de fiscus mee? En moet ik aan ieder kind evenveel geven? 

We zetten voor u de spelregels nog even op een rijtje zodat het voor iedereen een gelukkige kerst blijft.

En savoir plus ...

Wie niet inhoudt, is gezien

Publié le 23/12/2022

Wenst u werken te laten uitvoeren aan uw woning, maar gebruikt u deze woning ook gedeeltelijk beroepsmatig? Laat u werken uitvoeren door uw vennootschap? Dan bent u verplicht om inhoudingen te doen op de facturen van uw aannemer, indien uw aannemer sociale of fiscale schulden heeft. 

En savoir plus ...

Pachtgelden vervallen na 13 december 2022: verpachter kan pachtgelden aanpassen aan de nieuw verhoogde coëfficiënten

Publié le 23/12/2022

De verpachter en de pachter zijn vrij de pachtprijs te bepalen, maar zijn wel wettelijk gebonden aan maximum pachtprijzen. 

De pachtwet voorziet niet in een minimum pachtprijs maar hierbij dient men wel rekening te houden dat bij een onredelijke (lage) pachtprijs, de overeenkomst mogelijks niet als een pachtovereenkomst zal gekwalificeerd worden. 

En savoir plus ...

Slachtoffers phishing: kan de bank verantwoordelijk worden gesteld?

Publié le 23/12/2022

Meer en meer mensen, jong en oud, al dan niet vertrouwd met de digitale omgeving, worden slachtoffers van phishing. De oplichters scherpen steeds hun technieken aan en worden inventiever, waardoor het niet evident is om te herkennen dat er oplichters in het spel zijn.  

En savoir plus ...

Wordt de uitvoering van uw overeenkomst ernstig verzwaard door veranderende externe omstandigheden? De wetgever reikt u een oplossing aan!

Publié le 23/12/2022

De wereld wordt de laatste jaren getroffen door verscheidene “crisissen”, zoals onder andere de blokkering van het Suezkanaal, het Covid-virus en de Russisch-Oekraïense oorlog die de uitvoering van allerhande overeenkomsten aanzienlijk bemoeilijken en/ of navenante prijsstijgingen met zich meebrengen.

Veranderende omstandigheden, zoals hierboven, leiden vaak tot grote problemen (of aanzienlijke meerkosten) bij het uitvoeren van overeenkomsten die voordien werden aangegaan.

Kun je hier wettelijks iets aan doen?

En savoir plus ...

Kan je als bestuurder of zaakvoerder failliet worden verklaard?

Publié le 23/12/2022

Sinds de introductie van het nieuwe Wetboek Economisch Recht (WER) in 2018 kunnen bestuurders en zaakvoerders van een vennootschap failliet worden verklaard. Niettemin oordeelde het Hof van Cassatie op 18 maart 2022 in een zaak dat de bestuurder van een vennootschap in casu niet failliet kon worden verklaard. 

Zal deze recente interpretatie van het Hof in 2023 mogelijks leiden tot een aanpassing van de wetgeving? 

En savoir plus ...

EPC voor niet-residentiële eenheden

Publié le 23/12/2022

Vlaanderen streeft naar koolstofneutraliteit voor niet niet-residentiële gebouwen en dit tegen uiterlijk 2050. Om die neutraliteit te bereiken werden een aantal verplichtingen ingevoerd die grondige renovaties absoluut noodzakelijk maken. Een van deze verplichtingen is de invoer van een energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden, of kortweg EPC NR.

En savoir plus ...

NIEUWSFLASH: Zaterdag blijft hoogstwaarschijnlijk een werkdag in het sociaal recht

Publié le 17/11/2022

In het sociaal recht wordt o.m. voor het berekenen van bepaalde termijnen, waaronder de uitwerking van een aangetekende (opzeggings)brief en het bepalen van de driedagentermijn in het kader van een ontslag om dringende reden, een zaterdag beschouwd als een werkdag die in aanmerking moet worden genomen. 

Of dit nog het geval zal zijn vanaf 1 januari 2023 is onduidelijk. 

 

En savoir plus ...

HET AANWEZIGHEIDSQUORUM OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS: HOE GEBEURT DE BEREKENING? UITGELEGD AAN DE HAND VAN VOORBEELDEN

Publié le 04/11/2022

Het aanwezigheidsquorum heeft betrekking op feit dat de algemene vergadering geldig kan vergaderen. 

Dit quorum wordt beoordeeld aan het begin van de algemene vergadering. 
Er moet rekening gehouden worden met verschillende componenten die bepalen of de algemene vergadering van mede-eigenaars geldig kan doorgaan.

En savoir plus ...