Wheel right

Wheel right

Moving you forward

Expertise

Real estate

- Eigendomsrecht
- Onteigeningen
- Leegstand en verkrotting
- Appartementsrecht
- Erfdienstbaarheden en afpaling
- Huurrecht
- Pacht
- Erfpacht en opstalrecht
- Koop - verkoop onroerende goederen
- Burenhinder
- Voorkooprechten
- Makelaarsovereenkomsten
- Onroerende leasing

Your specialists

Xavier D'Hulst

Counsel-associate partnerXavier.Dhulst@odigo.eu

Petra Daemen

Counsel-associate partnerPetra.Daemen@odigo.eu

Luk Kennes

Counsel-associate partnerLuk.Kennes@odigo.eu