Wheel right

Wheel right

Moving you forward

Expertise

Intellectual property/ICT

-  Auteursrecht en naburige rechten
-  Databanken
-  Kwekersrechten
-  Merkenrecht
-  Handelsnamen
-  Octrooien
-  Software
-  Tekeningen en modellen
-  Databanken
-  Media
-  Privacybescherming
-  Internet en informatietechnologie
-  Telecom