Trusted guides

Trusted guides

Moving you forward

Read More

Expertise

All areas of the law for entrepreneurs

  • Administrative law
  • Construction and contracting law
  • Commercial law, e-commerce
  • Insolvency law, corporate recovery
  • Intellectual property law/ICT
  • Environmental law
  • Labour and social law
  • Real estate (disputes)
  • Corporate law/M&A
Read more

Bespoke

Odigo is an independent law firm. We offer a comprehensive range of customised legal services, both nationally and internationally. We act as a one-stop-shop for advice and counselling and are also happy to assist you with drawing up agreements or other documents, help you in negotiations and mediations or assist you with procedures.

The team of lawyers at Odigo consists of a mix of passionate experts and young talents, who all value a personal relationship with the client and aim at providing concrete, practical solutions. Trusted guides. 

Read more

Unique model

Odigo means counselor or guide in ancient Greek.

Odigo's aim is to offer guidance, as well as counsel, advise and assist its clients when making tough decisions. Both from the start and during our cooperation we want to get to know you as a client so we can understand you and offer the best possible guidance. The special attention that we give to relationships and advice is deeply rooted in our way of thinking and working.

We adhere to the methodology of "Edmund & Tenzing".

Read more about our unique model

Journal

Nationale rechterlijke instanties kunnen in geval van fraude het detacheringsformulier A1 buiten beschouwing laten

Breaking news. 6 februari 2018 brengt een nieuwe mijlpaal in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Tot nu toe bevestigde het Hof steeds de absolute binding van de E101/A1 documenten. De detacheringsverklaringen binden de socialezekerheidsinstellingen en de rechterlijke instanties van de ontvangende lidstaat zolang zij niet worden ingetrokken of ongeldig verklaard door de autoriteiten van de lidstaat van afgifte. Het arrest Altun (C-359/16) geeft de nationale rechter de mogelijkheid om in geval van fraude de detacheringsverklaringen buiten toepassing te laten. Het arrest preciseert tegelijk wat fraude is.

Read more

A1 detacheringsverklaringen in de van advocaat-generaal Saugmandsgaard Oe

Alpenrind (C-527/16). Op 31 januari 2018 leverde advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe zijn conclusies in de procedure Alpenrind voor het Hof van Justitie. Wederom over de bindendheid van A1 detacheringsverklaringen, nadat de Administratieve Commissie een besluit heeft genomen met betrekking tot de intrekking van het document. De Administratieve Commissie kan volgens de advocaat-generaal haar beslissing niet opdringen aan het orgaan van afgifte. Tegelijk spreekt Saugmandsgaard Øe zich uit over de voorwaarde van niet-vervanging in het geval van detachering.

Read more

Cultuurcontracten: als de vos de passie preekt...

Cultuurcontracten bevatten menig valkuil en boobytrap. Het is een publiek geheim dat menigeen probeert om de toepassing van de Pachtwet uit te sluiten of te omzeilen, en hierin creatief is. De Pachtwet voorziet zelf ook in een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering, maar tegelijk ook deze met het meest risico, zijn de cultuurcontracten. Vaak hanteert men nog de benaming "seizoenspachten of -contracten", maar dit is juridisch niet de juiste terminologie. Het sluiten van deze overeenkomsten is aan zeer strikte voorwaarden verbonden, in de praktijk moet men vaststellen dat men vaak een loopje neemt met één of meerdere van die voorwaarden. Zolang er geen discussies zijn, zullen partijen uiteraard geen problemen ondervinden. Maar de risico's schuilen om de hoek, waarbij de gevolgen zéér verregaand kunnen zijn.

Read more

The Odigo Flash


Moving forward. Seghers & De Bruyn wordt Odigo advocaten.

Published on 30/09/2015

Odigo Kortrijk en Seghers & De Bruyn hebben elkaar gevonden in dezelfde filosofie van denken en werken. Het kantoor van Jan Seghers voegt zich bij de Kortrijkse ploeg en verstevigt derhalve de aanwezigheid van Odigo te Gent. Jan Seghers is lid van ij International Jurists.


De bescherming van het onroerend erfgoed. Michiel Deweirdt publiceert.

Published on 23/07/2015

Michiel Deweirdt publiceert het boek ‘De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest'. Op 1 januari 2015 is het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. Het vervangt hiermee in een klap het monumenten- het archeologie- en het landschapszorgdecreet. In het boek komen de verschillende hoofdstukken van het nieuwe decreet met het uitvoeringsbesluit aan bod, waaronder de beschermingsprocedure van het onroerend erfgoed, de vaststelling van de inventarissen, de rechtsgevolgen van een bescherming, informatieplichten, erkenningen, premies en de handhaving. Het boek verschijnt in de reeks Notariële Praktijkstudies bij Wolters Kluwer. Bestellen.


Michiel Deweirdt, Stefaan Desrumaux en Tine Cottenie schrijven mee aan 'Duiding Bouwrecht - editie 2015'.

Published on 23/07/2015

Michiel Deweirdt, Stefaan Desrumaux en Tine Cottenie zijn co-auteur bij de nieuwe editie van 'Duiding Bouwrecht', uitgegeven bij Larcier. Dit werk becommentarieert alle relevante aspecten i.v.m. bouw: aannemingsovereenkomst, architectencontract, aansprakelijkheid, expertise, veiligheid, handelspraktijken en aspecten van sociaal, fiscaal, zaken- en milieurecht. Bestellen.