Rock solid crew

Rock solid crew

MOVING YOU FORWARD

Team

Terug naar overzicht

Thomas Vuylsteke

Thomas Vuylsteke is gespecialiseerd in het aannemingsrecht, bouwrecht en onroerend goedrecht (koop-verkoop, huur, erfpacht en opstal, erfdienstbaarheden, mede-eigendom en appartementsrecht, burenhinder,...) en dit zowel procedureel als wat adviezen betreft.

Daarnaast behandelt hij ook dossiers met betrekking tot in het milieurecht, het stedenbouwrecht en het administratief recht.

Hij treedt tevens op als Arbiter bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, als Rechter bij de Nederlandstalige Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de Koninklijke Belgische Duivenbond en is lid van de Beroepscommissie Beroepsopleiding (dat een onderdeel is van de Orde van Vlaamse Balies).

Thomas Vuylsteke is Master in de Rechten (KU Leuven, 2011). Daarnaast behaalde hij ook nog een Postgraduaat Sportmanagement (VUB, 2012).

Hij is lid van de balie van Kortrijk sinds 2012.

Talen: Nederlands, Frans, Engels