Rock solid crew

Rock solid crew

MOVING YOU FORWARD

Team

Terug naar overzicht

Xavier D'Hulst

Xavier D'Hulst is licentiaat in de rechten (K.U. Leuven, 1977) en volgde aan de Vrije Universiteit Brussel een aanvullende opleiding Economisch Recht. Hij begon zijn beroepsloopbaan als all round ondernemingsadvocaat in het kantoor van zijn vader. Hij heeft zich vanuit een algemene geschillen praktijk voor West-Vlaamse ondernemingen verder gespecialiseerd in het milieurecht en het aannemingsrecht.

Xavier D'Hulst maakt gebruik van een jarenlange ervaring om snel en accuraat uitbatings- en productieproblemen voor ondernemingen op te lossen. Hij gaf verschillende lezingen over de ontwikkelingen in het milieurecht, het milieustrafrecht, de milieuheffingen en de gevolgen van het Vlaams bodemsaneringsdecreet voor de waarde van een onderneming. Hij is lid van de Balie van West-Vlaanderen.

Xavier D'Hulst was medeoprichter van Monard-D'Hulst en was sinds 1990 aan het kantoor verbonden als vennoot, tot eind 2014. Hij is thans vennoot in het advocatenkantoor Odigo.

Talen: Nederlands, Frans, Engels