Rock solid crew

Rock solid crew

MOVING YOU FORWARD

Team

Terug naar overzicht

Inke Dedecker

Inke Dedecker houdt zich voornamelijk bezig met het administratief recht. Zij studeerde in 1997 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven. Tijdens haar opleiding studeerde zij een jaar aan de Universiteit van Straatsburg (Frankrijk). In 1999 behaalde zij het certificaat Universitaire Permanente Vorming "Postacademische opleiding inzake de wetgeving ruimtelijke planning, ruimtelijke ordening en stedenbouw" aan het instituut voor Milieu- en Energierecht.

Inke Dedecker was van 1997 tot 2005 als advocaat verbonden aan het kantoor Monard-D'Hulst. Van 2008 tot t.e.m. februari 2015 bouwde zij de sector administratief recht uit in het kantoor Arts, Cleeren en vennoten te Genk. Zij maakt sedert 1 maart 2015 als vennoot deel uit van het advocatenkantoor Odigo.

Inke Dedecker doceerde 'Bronnen van het Recht' aan de Provinciale Bestuursschool van Limburg en "Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw" in de opleiding tot vastgoedexpert aan het Syntra Limburg. Zij is lid van de algemene redactie van het tijdschrift van Milieu- en energierecht (MER) alsook van de Commissie Publiek Recht van de Orde van Vlaamse Balies. Zij is een veel gevraagd spreker.

-  Stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwstrafrecht
-  Socio-economische vergunningen
-  Bodemsanering
-  Afvalwetgeving
-  Monumenten en landschappen
-  Milieuvergunningen en milieustrafrecht
-  Overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking
-  Ambtenaren - en tuchtrecht
-  Lokale belastingen
-  Onteigeningen
-  Onderwijsrecht, betwistingen van examenresultaten
-  Overheidsaansprakelijkheid


Talen: Nederlands, Frans, EngelsBibliografie:

  • DEDECKER, I., Herstelmaatregel van meerwaarde ten onrechte ongegrond verklaard wegens kennelijke onredelijkheid", Limb.Rechtsl. 2012, afl. 4, 249-250.
  • DEDECKER, I., "Eindelijk rust in het land van de bouwovertreders?", MER 2010, afl.4, 248-250.
  • DEDECKER, I., "Herstelmaatregel ongegrond verklaard door Hof wegens kennelijke onredelijkheid", Limb. Rechtsl. 2008, afl. 2, 117-120.