Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Actualités

Retour au liste

Te koop: landbouwgrond in Polen

Publié le 24/05/2017

Vanaf mei 2016 wordt het als buitenlander gemakkelijker om Poolse bos- of landbouwgrond aan te kopen, die aanzienlijk goedkoper is dan in België, al moet er onmiddellijk de bemerking gemaakt worden dat er enkele beperkingen en voorwaarden blijven gelden.


Vanaf mei 2016 wordt de Poolse grondmarkt opengesteld voor buitenlandse investeerders


Mei 2004 Polen trad toe tot de Europese Unie. Dit betekende een enorme stap voorwaarts voor de ontwikkeling van het land en dit op alle gebied. De toetreding was niet alleen positief voor het land Polen en haar inwoners. (Inwoners van) andere landen zagen in de toetreding mogelijkheden om te investeren in het voormalige Oostblokland.

Echter, gedurende een overgangsperiode legde Polen beperkingen op voor wat betreft investeringen door buitenlanders in Polen.

Tijdens de eerste 5 jaar van het Poolse EU-lidmaatschap was het bijvoorbeeld niet toegelaten om als buitenlander een tweede verblijf te kopen in Polen, behoudens enkele uitzonderingen. Dit verbod verviel reeds op 1 mei 2009.

Ook werd in een beschermde periode van 12 jaar voorzien waarin het voor buitenlanders verboden was om land- en bosbouwgronden aan te kopen in Polen. Deze periode houdt nu op 1 mei 2016 in principe echter op en dus openen zich nieuwe opportuniteiten voor investeerders. De enige manier tot nu toe om onder het verbod uit te komen, was om ofwel 100% van de aandelen te kopen van een Poolse onderneming die reeds landbouwgrond in haar bezit had, ofwel om, na het oprichten van een Poolse onderneming, grond te pachten aan de overheid, meer bepaald via het Agricultural Property Agency.

Vanaf mei 2016 wordt het dus gemakkelijker om Poolse bos- of landbouwgrond aan te kopen, die aanzienlijk goedkoper is dan in België, al moet er onmiddellijk de bemerking gemaakt worden dat er enkele beperkingen en voorwaarden blijven gelden.

De huidige pachters krijgen vooreerst eerste kooprecht vanaf mei 2016. Bovendien, om de huidige Poolse boeren toch enigszins te beschermen, stemde het Poolse Parlement een nieuwe wet die het kopen van landbouwgrond door grote, vooral buitenlandse, boerenbedrijven moet beperken. Om in aanmerking te komen voor het kopen van Pools boerenland wordt in de nieuwe regelgeving geëist dat kopers minstens vijf jaar ingeschreven staan bij de gemeente of buurgemeente waar de grond zich bevindt. Er komt ook een strenge controle op de financiële middelen waarmee het land wordt aangeschaft en ook mag het land niet verdeeld worden tussen te veel verschillende eigenaren en krijgen de familiebedrijven voorrang. Grote bedrijven die al 300 hectare of meer bezitten mogen niet verder uitbreiden. Om speculatie te voorkomen mag land dat is aangekocht van de staat niet binnen 10 jaar worden doorverkocht op straffe van hoge boetes.

De Europese Commissie is uiteraard niet tevreden met de nieuwe beperkingen die Polen oplegt. De Europese Commissie eist dat Polen haar grondmarkt volledig openstelt voor iedereen.

Investeren in Poolse landbouwgrond. Are you gonna go my way?

Stefaan Desrumaux
Advocaat-vennoot
Stefaan.Desrumaux@odigo.eu

Thomas Vuylsteke
Advocaat
Thomas.Vuylsteke@odigo.eu