Rock solid crew

Rock solid crew

MOVING YOU FORWARD

Team

Terug naar overzicht

Lise Vandenhende

Lise Vandenhende is actief in het administratief recht en het omgevingsrecht, meer specifiek het milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht, met een bijzondere aandacht voor het onroerend erfgoedrecht.

Lise Vandenhende (°1990) behaalde in 2013 aan de Universiteit Gent met grote onderscheiding het diploma van master in de rechten. Binnen de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal recht van de Universiteit Gent maakt Lise deel uit van het Centrum voor Milieurecht. Midden september 2013 startte ze als voltijds assistente bij het vakgebied Omgevingsrecht. Ze bereidt een doctoraat voor omtrent de juridische beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed.

In 2014 maakte Lise deel uit van de 1e afdeling van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Sinds 1 januari 2015 is zij lid van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Daarnaast is ze redactielid bij het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO).

Sinds 2016 is Lise gastlector aan de Universiteit Antwerpen bij de faculteit Ontwerpwetenschappen. Binnen het vak ‘beheer en ontsluiting' staat Lise in voor het deelvak ‘juridische aspecten'.

Sinds 2016 is ze lid van de balie van Gent.

Talen: Nederlands, Engels, Frans