Rock solid crew

Rock solid crew

MOVING YOU FORWARD

Team

Terug naar overzicht

Michiel Deweirdt

Michiel Deweirdt is actief in het omgevingsrecht, het administratief recht, het onteigeningsrecht en het vastgoedrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in het onroerend erfgoedrecht. 

Michiel Deweirdt is licentiaat in de rechten (U. Gent, 2002) en in het milieurecht (U. Gent, 2003). Hij volgde ook een aanvullende academische opleiding 'droit de l'environnement et droit public immobilier' aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (F.U.S.L. Brussel, 2005). 

Hij is medewerker van de reeks "Onroerend goed in de praktijk" uitgegeven bij Kluwer. Hij is ook redactielid bij het Tijdschrift Storm, uitgegeven bij Die Keure. Van 2010 tot en met 2014 was hij voorzitter van de Expertencommissie Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest. Sinds 1 januari 2015 is Michiel voorzitter van de nieuwe Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Daarnaast is hij Plaatsvervangend Vrederechter van het Derde Kanton Gent.

Michiel Deweirdt is lid van de balie van West-Vlaanderen en van de balie van Gent. Hij was vennoot bij Monard-D'Hulst sedert 1 september 2011 tot hij Odigo vervoegde. Hij geeft regelmatig lezingen over vastgoed en onroerend erfgoed, administratief recht en stedenbouw, en heeft diverse boeken en artikels gepubliceerd.

  Talen: Nederlands, Frans, Engels


  Bibliografie:

  • DEWEIRDT, M., "Mogen burgers nog opkomen voor de bescherming van het onroerend erfgoed", TROS 2017, 138.
  • DEWEIRDT, M., "Wijzigingen aan het onroerend erfgoed decreet: invoering van een archeologienota en andere aandachtspunten", Bericht aan het Notariaat 2017/2, 80-88.
  • DEWEIRDT, M., "Welke aandachtspunten bevat de bodemreglementering ten aanzien van erfgenamen van een verontreinigd perceel?" en "Hoe werkt de techniek van de versnelde overdracht in het Bodemdecreet?", in D. DEVOS (ed.), 20 Jaar Bodemdecreet - 20 Prangende vragen, Brussel, Larcier, 2015, 186.
  • DEWEIRDT, M., De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 385 p.
  • DEWEIRDT, M., "Besluit tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen", in I. ARTESCHENE en N. PORTUGAELS (eds.), Duiding Bouw 2015, Brussel, Larcier, 2015, 1592-1600.
  • DEWEIRDT, M., "Administratieve procedure in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening", in I. ARTESCHENE en N. PORTUGAELS (eds.), Duiding Bouw 2015, Brussel, Larcier, 2015, 1522-1538.
  • DEWEIRDT, M., "Art. 640-645 B.W. en art. 17 Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen", in K. DE GREVE, C. FOURIE en A. WYLLEMAN (eds.), Wet & Duiding Erfdienstbaarheden 2014, Brussel, Larcier, 2014, 844-861.
  • DEWEIRDT, M., "Zorgvuldige erfgenaam is niet gediend met vergiftigd geschenk", TOO 2014, afl. 1, 174-175.
  • DEWEIRDT, M., Onroerenderfgoedtoets of niet?, TOO 2013, afl. 4, 521-523.
  • DEWEIRDT, M. en MAMMARELLA, B., Leegstand en onbewoonbaarheid van vastgoed in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2013, 186 p.
  • DEWEIRDT, M. en MERTENS, W., "Milieustakingsvordering", in VAN HEUSDEN, B. en VAN HOORICK, G. (eds), Milieurecht geannoteerd, Die Keure, 2013, 195-201.
  • DEWEIRDT, M., "Monumentendecreet", in V. SAGAERT en S. VEREECKEN (eds.), Wet & Duiding Vastgoedmakelaar 2013, Brussel, Larcier, 2013, 844-861.
  • DEWEIRDT, M., "De zorgplicht in het Archeologiedecreet:, Beperkte draagwijdte", noot bij Cass. 23 februari 2012, TBO 2012, 155-157.
  • DEWEIRDT, M., Het archeologierecht: een schat aan rechtsregels van onder het stof gehaald, Larcier, 2010, 73 p.
  • DEWEIRDT, M., "Recente wijzigingen aan het Monumentendecreet: de Inventaris Bouwkundig Erfgoed en de Expertencommissie", in K. WAUTERS (ed.), Feestbundel Monard-D'Hulst 20 jaar, Larcier, 2010, 249-271.
  • CEENAME M. en DEWEIRDT M., Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2009, 295 p.
  • DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepen in de regelgeving omtrent de bescherming van het onroerend erfgoed", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 37-52.
  • DEWEIRDT, M., Het bodemdecreet, Mechelen, Kluwer, 2008, 233 p.
  • DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepen in het kader van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur en het hergebruik van overheidsinformatie", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 119-141.
  • DEWEIRDT, M., "Administratieve beroepsprocedures in het Bodemdecreet", in K. WAUTERS (ed.), Administratief beroep, Antwerpen, Maklu, 2008, 17-36.
  • DEWEIRDT, M., "Anarchie op de bodem van de Noordzee. Gebrekkige bescherming van het archeologisch erfgoed in de Noordzee", Juristenkrant 2006, afl. 132, 4
  • DEWEIRDT, M., "Bescherming van het archeologische onroerende erfgoed", in X., Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie, Mechelen, Kluwer, 2007, 90 p.
  • DEWEIRDT, M., "Bescherming van monumenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Handboek Onderhoud Renovatie Restauratie, Mechelen, Kluwer, 2007, 52 p.
  • DEWEIRDT, M., "Monumentenzorg. Monumentenbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Het Vademecum voor Architecten, Mechelen, Kluwer, 2007, 30 p.
  • DEWEIRDT, M., "Monumentenbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2007, 52 p.
  • DEWEIRDT, M., Ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems, in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2006, 33 p.
  • DEWEIRDT M., "Monumentenbescherming in het Vlaamse Gewest", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2006, 55 p.
  • DEWEIRDT, M., "De bescherming van het archeologisch erfgoed", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2005, 93 p.
  • D'HULST X. en DEWEIRDT, M., "Het bodemsaneringsdecreet tien jaar ervaring", in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (ed.), Actualia Vermogensrecht, Brugge, Die Keure, 2005, 315-343.
  • D'HULST X. en DEWEIRDT, M., "De rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer", in X. (ed.), Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Kluwer, 2004, 11 p.