Rock solid crew

Rock solid crew

MOVING YOU FORWARD

Team

Terug naar overzicht

Kurt Devos

Kurt Devos is actief in het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht, met een bijzondere interesse voor internationale tewerkstelling. Hij adviseert in hoofdzaak Belgische en buitenlandse ondernemingen, begeleidt ondernemingen bij sociale inspecties en voert procedures voor de rechtbanken, burgerlijk en correctioneel. Hij zorgt voor de redactie en het nazicht van diverse arbeidsovereenkomsten en andere contracten of documenten. Kurt Devos is licentiaat in de rechten (U. Gent, 1999). Hij spreekt en schrijft over materies die verband houden met de sociaalrechtelijke aspecten van (re)organisatie van ondernemingen en internationale tewerkstelling. Kurt Devos is lid van de Balie van West-Vlaanderen en geeft les arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht.

-  Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

-  Grensoverschrijdende tewerkstelling en immigratie
-  Collectieve arbeidsrelaties
-  Herstructurering en overdracht van onderneming
-  Sociale inspecties en sociaal strafrecht
-  Commerciële contracten

Talen: Nederlands, Frans, Engels


Bibliografie:

  • DEVOS, K., "De wonderbaarlijke reis van een Belgische fakir. De Belgische link van de RSZ-Wet bij grensoverschrijdende tewerkstelling en mobiliteit" in ORDE VAN ADVOCATEN KORTRIJK (ed.), Sociaal en arbeidsrecht, Brussel, Larcier, 2014, 87-96. 
  • DEVOS, K., Detachering binnen de Europese Unie: La revancha del tango de Europa. Grensoverschrijdende arbeid en vrij verkeer van diensten (2de volledig geactualiseerde editie), Heule, UGA, 2010, 463 p. 
  • DEVOS, K., "All along the watchtower: de Limosa-meldingsplicht na de Dienstenrichtlijn" in WAUTERS, K. (ed.), Feestbundel Monard-D'Hulst 20 jaar, Brussel, Larcier, 2010, 17-29.
  • DEVOS, K., "Bijzonder sociaalrechtelijk misdrijf: de illegale tewerkstelling" in BLOMME, F. en MESSIAEN, T. (eds.), Handboek Sociaal Strafrecht, Gent, Story Publishers, 2010, 376-385.
  • DEVOS, K., "Limosa-meldingsplicht voor buitenlandse gedetacheerden: what goes around... comes around", Or. 2007, 77-87. 
  • DEVOS, K., Detachering binnen de Europese Unie: La revancha del tango de Europa. Grensoverschrijdende arbeid en vrij verkeer van diensten, Heule, UGA, 2006, 351 p.
  • RENETTE, S. en DEVOS, K., "Strafbare feiten als grondslag voor een ontslag om dringende reden", Or. 2004, 87-94.

Nieuwsbrieven / bijdragen: