Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Cultuurcontract versie 2022

Gepubliceerd op 21/11/2022

CULTUURCONTRACT

Lees meer ...

NIEUWSFLASH: Zaterdag blijft hoogstwaarschijnlijk een werkdag in het sociaal recht

Gepubliceerd op 17/11/2022

In het sociaal recht wordt o.m. voor het berekenen van bepaalde termijnen, waaronder de uitwerking van een aangetekende (opzeggings)brief en het bepalen van de driedagentermijn in het kader van een ontslag om dringende reden, een zaterdag beschouwd als een werkdag die in aanmerking moet worden genomen. 

Of dit nog het geval zal zijn vanaf 1 januari 2023 is onduidelijk. 

Lees meer ...

HET AANWEZIGHEIDSQUORUM OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS: HOE GEBEURT DE BEREKENING? UITGELEGD AAN DE HAND VAN VOORBEELDEN

Gepubliceerd op 04/11/2022

Het aanwezigheidsquorum heeft betrekking op feit dat de algemene vergadering geldig kan vergaderen. 

Dit quorum wordt beoordeeld aan het begin van de algemene vergadering. 
Er moet rekening gehouden worden met verschillende componenten die bepalen of de algemene vergadering van mede-eigenaars geldig kan doorgaan.

Lees meer ...

BEZINT (samen) EER GE ONTBINDT

Gepubliceerd op 04/11/2022

I. INLEIDING: BELANG VAN HANDELSHUUR

De handelshuurwetgeving is er vaak op gericht jonge beginnende ondernemers, dan wel gevestigde ondernemers, toe te laten hun handelszaak uit te baten in prestigieuze panden op florerende locaties, zonder de investering van het pand te moeten dragen. Op die manier wordt het economisch gezien interessant om via huurcontracten te werken. Het is zo dat op de contracten die worden gesloten specifiek voor de huur van handelspanden, de handelshuurwet op dwingende wijze van toepassing is. Deze wet voorziet voor de huurders een grotere bescherming dan huurovereenkomsten die niet onder deze specifieke regelgeving vallen, zoals bijvoorbeeld een minimum contractduur van 9 jaar, een recht ten voordele van de huurder op 3 huurhernieuwingen, beperkte opzegmogelijkheden voor de verhuurder,… Het is immers van belang voor de huurder dat de stabiliteit en continuïteit van de handelszaak zo veel mogelijk wordt gewaarborgd, omdat de handelaars veelal hun hart en ziel in hun handelszaak steken. Natuurlijk gaan alle rechten voor de huurders ook gepaard met enkele plichten. Zo moeten zij ook ten opzichte van de verhuurder een goede communicatie vooropstellen en in geval van vroegtijdige beëindiging van de huur, omwille van allerlei redenen, bepaalde wettelijke bepalingen naleven.

Kortom: de handelshuurwetgeving is erop gericht om voor zowel de huurder als de verhuurder stabiliteit en continuïteit te geven. 

Hét sleutelwoord in elke samenwerking is een goede communicatie tussen partijen, want vanzelfsprekend kan de wet niet allesomvattend zijn. Een recent voorbeeld uit de praktijk situeert dit.

In elk geval is het van belang indachtig te zijn dat de beschermde partij niet op voorhand afstand kan doen van de bescherming, gelet op het dwingend karakter. 

II. UIT HET LEVEN GEGREPEN

Recentelijk kwam een interessant voorbeeld in onze praktijk die de beperkingen van een wettelijke regeling illustreert en die bevestigt dat, hoe goed de wettelijke regeling ook is, hoe hard men ook gewerkt heeft aan een alles-voorziende-overeenkomst, men niet alles kan voorzien. In voorkomend geval neemt de huurder bepaalde...

Lees meer ...

FUNDING LOSS: HET TEVEEL ACHTERAF NOG TERUGVORDEREN?

Gepubliceerd op 04/11/2022

De vraag luidt of de kredietnemer, na verloop van enkele maanden of jaren, nog protest kan aantekenen bij de bank én het te veel betaalde bedrag alsnog kan terugvorderen. 

Lees meer ...

OUT-OF-OFFICE!?

Gepubliceerd op 04/11/2022

E-mailboxen puilen uit van belangrijke informatie.  Als werkgever wil je het liefst zoveel mogelijk data bijhouden. Een werknemer die tijdelijk afwezig is of definitief vertrekt, geeft daarom soms een tegengesteld belang. Wat kan en mag?

Rekening houdend met de strengste bepaling vanuit de GDPR of de CAO nr. 81 worden hierna de actiepunten overlopen, specifiek voor e-mailboxen.  

Lees meer ...

“Rien ne va plus” – Bevestiging en verstrenging van de wekelijkse stortingslimiet bij online kansspelen en sportweddenschappen.

Gepubliceerd op 20/10/2022

Inzetten op online kansspelen en sportweddenschappen is populairder dan ooit te voren. Spelers en het gewone publiek worden continu geconfronteerd met gokreclames op televisie en social media. Gokbedrijven zetten hun sponsoringsbudget volop in om vaste partners te worden van elke sportclub en zodoende hun bedrijven algemene naambekendheid te geven in de maatschappij.

Deze populariteit en normalisering van het gokken ziet men ook terug in de jaarlijkse cijfers dewelke de Kansspelcommissie opvolgt. Vooral tijdens de pandemie steeg het online gokgedrag, waarbij men vooral wijst op het steeds groter aantal jongeren die al eens een gokje durven te wagen. Meer dan ooit houdt het amper moeite in voor spelers om geld in te zetten via hun smartphone of computer.
De continue gokreclame en normalisering van de online kansspelen en sportweddenschappen werkt verslavingen in de hand. Volgens de minister van Justitie Van Quickenborne zou er bij meer dan 100.000 gokkers sprake zijn van een gokverslaving en bij een derde van hen zelfs van een ernstige verslaving.

Aangezien de online vorm van gokken ruimschoots de fysieke kansspelenruimtes en casino’s heeft overtroffen, heeft de overheid beslist om regels en beperkingen in te voeren om de online spelers en gokkers te beschermen door hen een veilige en gecontroleerde spelomgeving te bieden.

Lees meer ...

Een kamerwoning uitbaten: waar moet ik aan voldoen

Gepubliceerd op 20/07/2022

U bent eigenaar van een woning, die u wilt gaan verhuren. Omwille van een belangrijk rendementsverschil heeft u ervoor gekozen de woning op te delen in kamers die elk toebehoren aan een verschillende huurder. Bij het uitbaten van een kamerwoning zult u rekening moeten houden met andere (strengere) wettelijke verplichtingen dienaangaande. Als verhuurder van een kamerwoning is het belangrijk te weten wanneer uw woning als een kamerwoning wordt beschouwd waardoor u deze andere wettelijke verplichtingen op u zult moeten nemen.

Lees meer ...

Het recht op staken en blokkade van de openbare weg

Gepubliceerd op 30/06/2022

Wanneer een stakingsactie wordt gevoerd door vakbonden of door werknemers, kan het gebeuren dat openbare wegen worden geblokkeerd.

Is dit een toegelaten actiemiddel? Kan een wegblokkade als een misdrijf worden bestempeld en kan dit leiden tot een strafrechtelijke veroordeling van de actievoerder(s)?

Kan daaraan een veroordeling tot schadevergoeding worden verbonden?

 

Lees meer ...

“IN MIJN CARAVAN, BEN IK SUPERMAN” (Will Tura)

Gepubliceerd op 30/06/2022

De zomertijd komt eraan en alle caravans, mobilhomes en oldtimers worden weer van stal gehaald, maar in de herfst gaan zij weer in de winterstalling, veelal bij iemand met een schuur die verschillende caravans, mobilhomes en/of oldtimers laat stallen in zijn gebouw en daar een bescheiden huurgeld voor vraagt.

Heeft u er al eens bij stilgestaan wat de juridische gevolgen daarvan zijn?

Lees meer ...