Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Actualités

Seminars

28 mei 2020. Webinar actualia pacht.

De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake pachtwetgeving naar de gewesten overgeheveld. Het Waalse Gewest is de eerste regio die erin slaagt om de pachtwetgeving te hervormen. Er wordt verwacht dat het Vlaamse ook een nieuw Pachtdecreet zal uitvaardigen. In het Vlaams Regeerakkoord werden al enkele basisideeën naar voren geschoven:

  • nieuwe pachtovereenkomsten moeten schriftelijk worden opgesteld,
  • streven naar een billijk evenwicht tussen de rechten en plichten van de pachter en de verpachter,
  • de duur van de pachtovereenkomst beperken tot een veelvoud van 9 jaar,
  • de wetgeving gender- en samenlevingsneutraal maken,
  • het mogelijk maken dat verpachters randvoorwaarden opleggen inzake al dan niet vergunningsplichtige infrastructuurwerken waarbij de teeltvrijheid en vrije keuze van teelttechniek zullen gegarandeerd worden.

Tijdens dit M&D-webinar geeft Stefaan Desrumaux de actuele stand over de pachtwetgeving. Meer info op de website van M&D. U kan zich hier inschrijven.

26 mei 2020. Webinar niet-concurrentiebeding in het ondernemingsrecht.

In de onderhandeling over een contract of bij de redactie ervan, wordt wel eens gespeeld met termen die de vrijheid van ondernemen beperken. Het niet-concurrentiebeding is een voorbeeld daarvan. Het komt voor in uiteenlopende overeenkomsten. Jan Coninx geeft tijdens een M&D-webinar op 26 mei 2020 een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het niet-concurrentiebeding in het ondernemingsrecht. Meer info op de website van M&D. U kan zich hier inschrijven.

25 juni 2020. Webinar 'Hoe omgaan met insolventie'

Tijdig en doordacht optreden zijn de sleutels tot een succesvolle oplossing. Financieel moeilijkere tijden gaan vaak gepaard met het maken van keuzes. De mogelijkheden en keuzes zijn afhankelijk van het stadium waarin de onderneming zich bevindt. De onderneming die op tijd de problemen herkent en erkent zal andere keuzes kunnen maken dan die onderneming die zich midden in de crisissituatie bevindt. Tijdens dit webinar doorlopen worden de verschillende fasen van een financiële crisis doorlopen en hoe je deze kan herkennen en doorstaan. Jan Dessers gaat dieper in op het juridisch laatste redmiddel, als alle andere middelen niet dienstig blijken te zijn en een gerechtelijke reorganisatie onvermijdelijk blijkt. Een VKW-webinar in samenwerking met Deloitte en Odigo, donderdag 25 juni 2020, van 10u00 - 11u00. Schrijf in.