Trusted guides

Trusted guides

Moving you forward

En savoir plus

Expertise

Tous domaines du droit pour les entreprises.

  • Droit administratif
  • Droit de construction et d'entreprise
  • Droit commercial, e-commerce
  • Droit d'insolvabilité
  • Propriété intellectuelle/ICT
  • Droit de l'environnement
  • Droit social
  • Droit de l'immobilier
  • Droit des sociétés, Fusac
En savoir plus

Sur mesure

Odigo est un bureau d'avocats indépendants. Nous vous offrons un service complet sur mesure, nationalement et transfrontières. Un one-stop-shop pour avis et encadrement, la rédaction de contrats et autres documents, faire des négociations et médiation, ou procédures.

Les avocats d'Odigo constituent un team de spécialistes compétents et des jeunes talents qui donnent beaucoup d'importance à la relation personnelle avec les clients et qui recherchent des solutions concrètes et pratiques. Trusted guides. 

En savoir plus

Un modèle unique

Odigo est du grec ancien pour guide.

Odigo veut guider, escorter ses clients, aviser et assister lors de prise de décisions difficiles. Tant au début que durant la coopération nous désirons vous connaître en tant que client, pour vous comprendre et pouvoir vous guider de façon optimale. L'attention toute particulière que nous donnons aux relations et l'avis, est fortement ancrée dans notre manière de penser et de travailler.

Notre méthodique est celle d'Edmund & Tenzing.

En savoir plus sur notre modèle

Journal

Nationale rechterlijke instanties kunnen in geval van fraude het detacheringsformulier A1 buiten toepassing laten

Breaking news. 6 februari 2018 brengt een nieuwe mijlpaal in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Tot nu toe bevestigde het Hof steeds de absolute binding van de E101/A1 documenten. De detacheringsverklaringen binden de socialezekerheidsinstellingen en de rechterlijke instanties van de ontvangende lidstaat zolang zij niet worden ingetrokken of ongeldig verklaard door de autoriteiten van de lidstaat van afgifte. Het arrest Altun (C-359/16) geeft de nationale rechter de mogelijkheid om in geval van fraude de detacheringsverklaringen buiten toepassing te laten. Het arrest preciseert tegelijk wat fraude is.

En savoir plus

A1 detacheringsverklaringen in de ban van advocaat-generaal Saugmandsgaard Oe

Alpenrind (C-527/16). Op 31 januari 2018 leverde advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe zijn conclusies in de procedure Alpenrind voor het Hof van Justitie. Wederom over de bindendheid van A1 detacheringsverklaringen, nadat de Administratieve Commissie een besluit heeft genomen met betrekking tot de intrekking van het document. De Administratieve Commissie kan volgens de advocaat-generaal haar beslissing niet opdringen aan het orgaan van afgifte. Tegelijk spreekt Saugmandsgaard Øe zich uit over de voorwaarde van niet-vervanging in het geval van detachering.

En savoir plus

Cultuurcontracten: als de vos de passie preekt...

Een nieuw jaar, een nieuw vennootschapsrecht. Volgens minister van Justitie Koen Geens moet 2018 hét jaar van de ondernemer worden. De hervorming van het Belgische vennootschapsrecht moet bijdragen tot een gunstiger ondernemingsklimaat. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen wil eenvoud en flexibiliteit centraal brengen. Een aantal cruciale krachtlijnen in afwachting van de definitieve wettekst van het nieuwe vennootschapsrecht.

En savoir plus

The Odigo Flash


Seminarie Erfdienstbaarheden ter bescherming van het onroerend goed

Publié le 05/12/2015

Michiel Deweirdt geeft op 10 december 2015 een lezing over 'Erfdienstbaarheden ter bescherming van het onroerend erfgoed' tijdens het seminarie 'Publiekrechtelijke erfdienstbaarheden doorgelicht', georganiseerd door Studipolis


Moving forward. Seghers & De Bruyn wordt Odigo advocaten.

Publié le 30/09/2015

Odigo Kortrijk en Seghers & De Bruyn hebben elkaar gevonden in dezelfde filosofie van denken en werken. Het kantoor van Jan Seghers voegt zich bij de Kortrijkse ploeg en verstevigt derhalve de aanwezigheid van Odigo te Gent. Jan Seghers is lid van ij International Jurists.


De bescherming van het onroerend erfgoed. Michiel Deweirdt publiceert.

Publié le 23/07/2015

Michiel Deweirdt publiceert het boek ‘De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest'. Op 1 januari 2015 is het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. Het vervangt hiermee in een klap het monumenten- het archeologie- en het landschapszorgdecreet. In het boek komen de verschillende hoofdstukken van het nieuwe decreet met het uitvoeringsbesluit aan bod, waaronder de beschermingsprocedure van het onroerend erfgoed, de vaststelling van de inventarissen, de rechtsgevolgen van een bescherming, informatieplichten, erkenningen, premies en de handhaving. Het boek verschijnt in de reeks Notariële Praktijkstudies bij Wolters Kluwer. Bestellen.