Trusted guides

Trusted guides

Bewust ondernemen

Lees meer

Expertise

Alle rechtsgebieden voor ondernemingen.

  • Administratief recht
  • Bouw- en aannemingsrecht
  • Handelsrecht, e-commerce
  • Insolventierecht
  • Intellectueel eigendomsrecht/ICT
  • Omgevingsrecht
  • Sociaal recht
  • Vastgoedrecht
  • Vennootschappenrecht/M&A
Lees verder

Maatwerk

Odigo is een onafhankelijk advocatenkantoor. Wij bieden een full-service dienstverlening aan op maat, nationaal en grensoverschrijdend. Een one-stop-shop voor advies en begeleiding, het opstellen van overeenkomsten en andere documenten, het voeren van onderhandelingen en bemiddeling, of procedure.

De advocaten van Odigo vormen een team van bedreven specialisten en jong talent die veel belang hechten aan een persoonlijke relatie met de cliënten en streven naar concrete, praktische oplossingen. Trusted guides. 

Lees verder

Een uniek model

Odigo is oud Grieks voor wegwijzer of gids.

Odigo wil gidsen, cliënten begeleiden, adviseren en bijstaan om moeilijke knopen door te hakken. Zowel bij de start als tijdens de samenwerking willen wij u als cliënt kennen, om u te begrijpen en optimaal te kunnen gidsen. De bijzondere aandacht die we schenken aan relaties en advies zitten sterk verankerd in onze manier van denken en werken.

Onze methodiek is die van "Edmund & Tenzing".

Lees meer over ons model

The Odigo Bulletin

Vijf voor twaalf voor uw successieplanning!

Vanaf 1 juni 2016 roept de Vlaamse Belastingdienst een halt toe aan een veelgebruikte techniek inzake successieplanning, met name de schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van liquiditeiten en effecten via Nederlandse notaris.

Overweegt u als (groot)ouder om uw roerende goederen over te hevelen aan uw (klein)kinderen teneinde later de erfbelasting te milderen, maar wenst u tegelijkertijd zelf toch nog de touwtjes in handen te houden voor wat betreft de controle en beheer van uw vermogen, alsook een inkomen uit dit vermogen voor uzelf te behouden, dan is het nu de hoogste tijd om actie te ondernemen.

Lees meer

Te koop: landbouwgrond in Polen

Vanaf mei 2016 wordt het als buitenlander gemakkelijker om Poolse bos- of landbouwgrond aan te kopen, die aanzienlijk goedkoper is dan in België, al moet er onmiddellijk de bemerking gemaakt worden dat er enkele beperkingen en voorwaarden blijven gelden.

Lees meer

Doorverkoop van tickets in de evenementensector

Met de lente in het vooruitzicht zijn muziekfestivals en pop -en rockconcerten, maar ook de hoge ticketprijzen die gepaard gaan met deze evenementen, weer volop in de actualiteit.

Lees meer

The Odigo Flash


Nieuwe overheidsopdrachtenwet

Gepubliceerd op 22/05/2016

Heet van de naald! Het federaal Parlement heeft op 12 mei 2016 de nieuwe overheidsopdrachtenwet goedgekeurd. Deze wet zet de Richtlijnen 2014/24/EU en 20114/25/EU van het Europees Parlement en de Raad om, hetgeen reeds uiterlijk op 18 april had moeten gebeuren. De datum van inwerkingtreding zal nog bij koninklijk besluit bepaald worden. Wordt vervolgd!


Michiel Deweirdt in redactie van nieuw initiatief 'Omgeving TeRecht'

Gepubliceerd op 28/01/2016

Michiel Deweirdt is toegetreden als redactielid bij het nieuwe initiatief "Omgeving teRecht" van uitgever Larcier.
Binnen dit initiatief zullen publicaties tot stand komen in de vorm van handboeken, verslagboeken, jaarboeken, rechtspraakoverzichten of kortere cahiers. Er zullen ook studiedagen en causerieën worden georganiseerd omtrent het omgevingsrecht in de ruime zin van het woord.
Dit nieuwe platform heeft tot doel alle sectoren die raken aan het omgevingsrecht, samen te brengen en een kader te bieden voor en bij te dragen tot de eenvormigheid van het omgevingsrecht.

 


Seminarie Erfdienstbaarheden ter bescherming van het onroerend goed

Gepubliceerd op 05/12/2015

Michiel Deweirdt geeft op 10 december 2015 een lezing over 'Erfdienstbaarheden ter bescherming van het onroerend erfgoed' tijdens het seminarie 'Publiekrechtelijke erfdienstbaarheden doorgelicht', georganiseerd door Studipolis