Trusted guides

Trusted guides

Moving you forward

Lees meer

Expertise

Alle rechtsgebieden voor ondernemingen.

  • Administratief recht
  • Bouw- en aannemingsrecht
  • Handelsrecht, e-commerce
  • Insolventierecht
  • Intellectueel eigendomsrecht/ICT
  • Omgevingsrecht
  • Sociaal recht
  • Vastgoedrecht
  • Vennootschappenrecht/M&A
Lees verder

Maatwerk

Odigo is een onafhankelijk advocatenkantoor. Wij bieden een full-service dienstverlening aan op maat, nationaal en grensoverschrijdend. Een one-stop-shop voor advies en begeleiding, het opstellen van overeenkomsten en andere documenten, het voeren van onderhandelingen en bemiddeling, of procedure.

De advocaten van Odigo vormen een team van bedreven specialisten en jong talent die veel belang hechten aan een persoonlijke relatie met de cliënten en streven naar concrete, praktische oplossingen. Trusted guides. 

Lees verder

Een uniek model

Odigo is oud Grieks voor wegwijzer of gids.

Odigo wil gidsen, cliënten begeleiden, adviseren en bijstaan om moeilijke knopen door te hakken. Zowel bij de start als tijdens de samenwerking willen wij u als cliënt kennen, om u te begrijpen en optimaal te kunnen gidsen. De bijzondere aandacht die we schenken aan relaties en advies zitten sterk verankerd in onze manier van denken en werken.

Onze methodiek is die van "Edmund & Tenzing".

Lees meer over ons model

Journal

Strijd tegen detacheringsfraude: pornochic met A1 verklaringen

Gedetacheerde werknemers zijn vaak goedkoper dan lokaal aangenomen werknemers zolang zij sociaal verzekerd blijven in het zendland. Detachering is dus, ogenschijnlijk, een interessant ver-dienmodel, maar valt slecht in de publieke opinie. De associatie van detachering met sociale dumping en fraude is nooit veraf. De Programmawet van 27 december 2012 laat toe om detacheerde werknemers toch aan de Belgische sociale zekerheid te onderwerpen in geval van misbruik, tegen een A1 verklaring in. Deze antimisbruikbepaling roept echter vragen op. Kan een A1 detacheringsverklaring van een andere lidstaat worden opzijgezet?

Lees meer

Hof van Cassatie hakt in op de funding loss

Heel wat ondernemers hebben extern kapitaal nodig om de groei van hun onderneming te ondersteunen, waarbij ze zich dikwijls richten tot de bancaire kredietverlening. Om hun concurrentiepositie te vrijwaren, zijn ondernemers in bepaalde gevallen genoodzaakt af te stappen van een lening tegen een hoge rentevoet en een herfinanciering te krijgen. De ondernemer betaalt in dat geval de lopende duurdere lening vervroegd terug en sluit een nieuwe lening af tegen een lagere rentevoet. De banken rekenen in die gevallen meestal een wederbeleggingsvergoeding (funding loss) aan, een compensatie voor de interesten die de financiële instellingen mislopen voor de resterende duurtijd van de lening.

Lees meer

Grote hervorming pachtwet blijft (voorlopig) uit

De zesde staatshervorming bracht zeer veel nieuwe bevoegdheden voor de gewesten met zich mee in zeer verschillende domeinen. Zo werd het overgrote deel van de huurwetgeving, met in begrip van de pacht, geregionaliseerd. De pachtwetgeving is sinds de zesde staatshervorming (2014) dus een Vlaamse bevoegdheid geworden. De vraag rees of dit een grondige wijziging van de pachtwetgeving mee zich zou brengen. Volgens laatste nieuwsberichten lijkt een grondige hervorming van de pachtwet, wegens gebrek aan consensus tussen eigenaars en pachters, niet in de maak.

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

The Odigo Flash


Startschot voor de nieuwe Vlaamse onteigeningsprocedure

Gepubliceerd op 13/04/2017

Op 15 februari 2017 werd het Vlaamse Onteigeningsdecreet goedgekeurd. Een aantal nieuwe verplichtingen doen hierbij hun intrede: zo is een openbaar onderzoek verplicht bij onteigening en is het voeren van onderhandelingen met de te onteigenen eigenaars een verplicht onderdeel in de procedure. Het decreet is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Lees meer


Seminarie onroerend erfgoed

Gepubliceerd op 07/11/2016

Michiel Deweirdt en Lise Vandenhende werken mee aan de studiedag Onroerend Erfgoed op 6 december 2016, georganiseerd door Larcier. Michiel spreekt over het beschermd erfgoed; Lise bespreekt de rechtsgevolgen van de gebouwen die ingeschreven staan op de inventaris. Meer informatie op de website van Larcier.


Najaarsforum 2016 Koninklijke Confederatie der Landmeters-Experten

Gepubliceerd op 07/11/2016

Inke Dedecker spreekt op 17 november a.s. op het najaarsforum 2016 van de Nederlandstalige Kamer van de Koninklijke Confederatie der Landmeters-Experten over het Vlaams onteigeningsdecreet dat in de maak is. Meer info, surf www.kcle-crge.be.