Trusted guides

Trusted guides

Bewust ondernemen

Lees meer

Expertise

Alle rechtsgebieden voor ondernemingen.

  • Administratief recht
  • Bouw- en aannemingsrecht
  • Handelsrecht, e-commerce
  • Insolventierecht
  • Intellectueel eigendomsrecht/ICT
  • Omgevingsrecht
  • Sociaal recht
  • Vastgoedrecht
  • Vennootschappenrecht/M&A
Lees verder

Maatwerk

Odigo is een onafhankelijk advocatenkantoor. Wij bieden een full-service dienstverlening aan op maat, nationaal en grensoverschrijdend. Een one-stop-shop voor advies en begeleiding, het opstellen van overeenkomsten en andere documenten, het voeren van onderhandelingen en bemiddeling, of procedure.

De advocaten van Odigo vormen een team van bedreven specialisten en jong talent die veel belang hechten aan een persoonlijke relatie met de cliënten en streven naar concrete, praktische oplossingen. Trusted guides. 

Lees verder

Een uniek model

Odigo is oud Grieks voor wegwijzer of gids.

Odigo wil gidsen, cliënten begeleiden, adviseren en bijstaan om moeilijke knopen door te hakken. Zowel bij de start als tijdens de samenwerking willen wij u als cliënt kennen, om u te begrijpen en optimaal te kunnen gidsen. De bijzondere aandacht die we schenken aan relaties en advies zitten sterk verankerd in onze manier van denken en werken.

Onze methodiek is die van "Edmund & Tenzing".

Lees meer over ons model

The Odigo Bulletin

Invordering onbetwiste schuldvorderingen

Sinds 2 juli 2016 bestaat de mogelijkheid om onbetwiste commerciële schuldvorderingen tussen handelaren (B2B) in te vorderen via een nieuwe buitengerechtelijke procedure. Het gaat niet voor vorderingen op en van particulieren en publieke overheden.

Opzet is de rechtbanken te ontlasten en een eenvoudige, snelle en kostenbesparende procedure te creëren.


Lees meer

De (nieuwe) wetgeving inzage bedrijfsgeheimen onthult!

Sinds 5 juli 2016 worden "bedrijfsgeheimen" wettelijk beschermd via de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen (Richtlijn 2016/943). De wetgever hoopt hiermee oneerlijke concurrentie tegen te gaan en innovatie en kennisoverdracht te promoten.

Lees meer

Pop-up winkels vallen niet langer onder de klassieke handelshuurwetgeving

Pop-up winkels krijgen eigen huurregels. Vlaanderen heeft voor deze kortlopende huurcontracten een ‘decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht' uitgevaardigd, dat geldt vanaf 1 september 2016. Het decreet geldt echter niet voor de lopende huurovereenkomsten. Deze nieuwe regelgeving komt tegemoet aan een economische realiteit. Een toenemend aantal ondernemers wil immers gebruikmaken van leegstaande panden om de levensvatbaarheid van een detailhandelsconcept te testen alvorens over te gaan tot een duurzame investering.

De nieuwe regeling geldt echter alleen binnen het Vlaamse Gewest. In Brussel en Wallonië blijven de federale regels gelden en kunnen ook huurcontracten van minder dan een jaar onder de Handelshuurwet vallen.

Lees meer

The Odigo Flash


Nieuwe overheidsopdrachtenwet

Gepubliceerd op 22/05/2016

Heet van de naald! Het federaal Parlement heeft op 12 mei 2016 de nieuwe overheidsopdrachtenwet goedgekeurd. Deze wet zet de Richtlijnen 2014/24/EU en 20114/25/EU van het Europees Parlement en de Raad om, hetgeen reeds uiterlijk op 18 april had moeten gebeuren. De datum van inwerkingtreding zal nog bij koninklijk besluit bepaald worden. Wordt vervolgd!


Michiel Deweirdt in redactie van nieuw initiatief 'Omgeving TeRecht'

Gepubliceerd op 28/01/2016

Michiel Deweirdt is toegetreden als redactielid bij het nieuwe initiatief "Omgeving teRecht" van uitgever Larcier.
Binnen dit initiatief zullen publicaties tot stand komen in de vorm van handboeken, verslagboeken, jaarboeken, rechtspraakoverzichten of kortere cahiers. Er zullen ook studiedagen en causerieën worden georganiseerd omtrent het omgevingsrecht in de ruime zin van het woord.
Dit nieuwe platform heeft tot doel alle sectoren die raken aan het omgevingsrecht, samen te brengen en een kader te bieden voor en bij te dragen tot de eenvormigheid van het omgevingsrecht.

 


Seminarie Erfdienstbaarheden ter bescherming van het onroerend goed

Gepubliceerd op 05/12/2015

Michiel Deweirdt geeft op 10 december 2015 een lezing over 'Erfdienstbaarheden ter bescherming van het onroerend erfgoed' tijdens het seminarie 'Publiekrechtelijke erfdienstbaarheden doorgelicht', georganiseerd door Studipolis